close

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว

ทีมงานด้านบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง

เรายังพร้อมเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) สุดยอดนวัตกรรมของเอสซีจี เคมิคอลส์ คือ

เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) สำหรับการเคลือบแบบ Extrusion Coating เป็นเม็ดพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และเหมาะสมกับความเร็วของเครื่องจักรหลายระดับ มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการไหลตัว (Drawdown Ability) ให้ความหนาจากการเคลือบที่สม่ำเสมอกัน รวมทั้งมีคุณสมบัติไร้กลิ่น (Organoleptic) และช่วยลดการสูญเสียจากการหดตัวของชั้นเคลือบ (Neck-in) อีกด้วย

เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) สำหรับ Blown Film เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความแข็งและการทรงรูปให้กับบรรจุภัณฑ์ ช่วยป้องกันความชื้นได้ดี จึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ลดความหนาของฟิล์มลง (Film Down Gauging)

เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) และพอลิโพรพิลีน (PP) สำหรับงาน Cast Film เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความแข็ง และการทรงรูปให้กับฟิล์มจากกระบวนการขึ้นรูปแบบอัดรีด

SCGC™ แอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลดีพีอี D388C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบหรือลามิเนตที่ขึ้นรูปได้ง่ายโดยเฉพาะขณะเคลือบด้วยความเร็วสูง และให้คุณสมบัติด้านกลิ่นและรสที่ต่ำ

SCGC™ แอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลดีพีอี D477C เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบหรือลามิเนตที่ให้คุณสมบัติด้านความแข็งและเนคอินที่ดี

SCGC™ แอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลดีพีอี D777C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบหรือลามิเนตที่ขึ้นรูปได้ง่ายและมีคุณสมบัติด้านกลิ่นและรสที่ต่ำ เหมาะกับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H377C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สำหรับงานเคลือบ/ลามิเนต หรือ คาสท์ ที่ให้สมบัติด้านความแข็งที่ดีเยี่ยม และสามารถเข้ากันได้ดีกับเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H619F เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สำหรับงานเป่า ที่ให้คุณสมบัติด้านความแข็งและป้องกันการซึมผ่านของอากาศและความชื้นที่ดีเยี่ยม และสามารถเข้ากันได้ดีกับเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น

SCGC™ พีพี:
พีพี โคพอลิเมอร์

เอสซีจีซี พีพี P350F เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทนความร้อนแบบรีทอร์ท ที่ให้สมบัติความแข็งแรงของรอยซีล ความใส และความเหนียวของฟิล์มที่ดี

SCGC™ พีพี:
พีพี โฮโมพอลิเมอร์

เอสซีจีซี พีพี P607F เม็ดพอลิโพรพิลีนสำหรับงานคาสท์ที่ให้คุณสมบัติด้านความแข็งและความใสที่ดี