close

GRADE

M50

SCGC™ M50 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) M50 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก คุณสมบัติพิเศษ ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (Excellence ESCR) ทนต่อแรงกระแทก อัตราการบุบต่ำ และช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปกว้าง เหมาะสำหรับ: ถังเก็บสารเคมี ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่มีความหนาสูง

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.935
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 4.00
UV level ASTMG155 8
Directive 2002/95/EC (RoHs) -
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) -
แผ่นพับสินค้า