pop up image
close

No Image

SCGC Newsletter
อัปเดตข่าวจากเรา ฟรี!

No Image

5 วิธี "ลดโลกร้อน-โลกเดือด"
ในแบบของ SCGC

No Image

The Age of AI Disruption
เมื่อ AI พร้อมเป็นได้ทุกอย่าง โลกการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

No Image

"Nets Up" โปรเจกต์ SCGC
อัพไซคลิ่งอวนประมง

เอสซีจีซี ผู้นำนวัตกรรม เคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยียีสมัยใหม่ ครบวงจรในอาเซียน

เอสซีจีซี หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี โดยเราได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรม เคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่สอดรับเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์


SCGC GREEN POLYMER™
โซลูชันเพื่อโลกที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

เอสซีจีซี
สะท้อนนวัตกรรม
เคียงคู่ความยั่งยืน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี 2550
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี 2550
801,000
ตันคาร์บอนไดออกไซต์
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากปี 2550
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากปี 2550
8.31
ล้านกิกะจูล
การใช้พลังงานทดแทน

การใช้พลังงานทดแทน<br />
<br />
3,428
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
การแบ่งปันสู่สังคม

การแบ่งปันสู่สังคม<br />
<br />
61.93
ล้านบาท
พื้นที่ป่าชุมชนสะสม
ปี 2560-2564
พื้นที่ป่าชุมชนสะสม<br />
ปี 2560-2564
146,600
ต้น
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
1,726
ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมกับ SCGC เพื่อเติบโตและต่อยอด นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนตาม 17SDGs แนว ESG และตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์