close

เครื่องใช้ในครัวเรือน

สำหรับสินค้าพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องการคุณภาพสูง SCG™ PP และ SCG™ HDPE

ให้คุณสมบัติชั้นเลิศ พร้อมกับความทนทาน และความสวยงาม เหมาะสำหรับนำไปใช้งานหลากหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ในบ้านทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์จัดเก็บและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทารก ของเล่น และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H5480S เป็นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ spinneret หรือแบบ T-die ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยเดี่ยวหรือเส้นด้ายแบน โดยมีจุดเด่นในเรื่องความสมดุลระหว่างการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลที่ดี

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H5814J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และมีความสามารถในการไหลตัวได้ดีซึ่งจะช่วยในเรื่องอัตราการผลิตที่สูง อีกทั้งมีความเหนียวที่ดี

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M10 เป็นพลาสติกคอมพาวนด์สี พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) โดยมีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ: ถังเก็บน้ำ, ถังเก็บของเหลว และชิ้นงานทั่วไป

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M1A (Anti-microbial) เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สี สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) คุณสมบัติพิเศษ: มีส่วนประกอบของ ประจุนาโนซิลเวอร์ (nanosilver ions)

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M30 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สีสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (rotational moulding) เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม. โดยเกรด M30 สำหรับการใช้งานในร่ม หรือกึ่งกลางแจ้ง

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M31 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สี สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) M31 เหมาะสำหรับ: บรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม. โดยเหมาะสำหรับการใช้งานในร่ม หรือกึ่งกลางแจ้ง

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M3204RU เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดสีใสสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ: การขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือชิ้นงานทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม.

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M3504DXP เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ที่ใช้ octene copolymer ชนิดสีใสสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding). M3504DXP ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (excellence ESCR) ทนต่อแรงกระแทก อัตราการบุบต่ำ

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M3804RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) โดย M3804RW เป็นชนิดสีใส มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ: ถังเก็บน้ำถังเก็บของเหลว และชิ้นงานทั่วไป

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี M40 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สีสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) เหมาะสำหรับ: บรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม. โดยเกรด M40 มี UV rating = 8 สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง