close

9 เม.ย. 2567

SCGC™ HDPE H619F สำหรับฟิล์มเป่าขึ้นรูป ทางเลือกสำหรับชั้นพิมพ์เพื่อบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวรีไซเคิลได้

Business ESG Circular Economy Innovation Sustainability

ในอุตสาหกรรมของการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัวนั้น มีฟิล์มที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลายประเภท โดยมี Blown Film Extrusion เป็นหนึ่งเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยผู้ผลิตซองบรรจุภัณฑ์จำนวนมากสามารถผลิตฟิล์มชนิดนี้เองได้ ทำให้การจัดการสายห่วงโซ่อุปทานง่ายขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ด้วยการพัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มซึ่งมีเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง SCGC™ HDPE H619F เป็นส่วนประกอบ ทำให้ฟิล์มที่ได้จากกระบวนการผลิตเทคโนโลยีแบบ Blown Film Extrusion มีคุณสมบัติด้านความแข็ง ความใส และความเงาวาว  ที่ดีกว่าฟิล์มเป่าขึ้นรูปทั่วไปในท้องตลาด จึงสามารถนำไปใช้เป็นฟิล์มในชั้นพิมพ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใช้แทนฟิล์มไนลอน (BOPA) หรือฟิล์มพอลิเอสเตอร์ (BOPET) ในชั้นพิมพ์ได้ และเมื่อใช้วัสดุพอลิเอทิลีนทดแทนในชั้นพิมพ์แล้ว ประกอบกับการใช้วัสดุพอลิเอทิลีนในชั้นซีลปิดผนึกตามปกติ บรรจุภัณฑ์นั้นก็จะนับว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกชนิดเดียวกันทั้งชิ้น (Mono-Material Packaging) ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งในการพัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มยังเห็นโอกาสที่จะสามารถลดความหนาของฟิล์มได้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรตั้งแต่ต้นทาง และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยในการใช้งาน

SCGC™ HDPE เกรด H619F นั้น ทาง SCGC มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำในการผลิตเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความแข็งและความใส ความเงาวาว

ฟิล์มชั้นพิมพ์จากเทคโนโลยีแบบ Blown Film Extrusion นั้น เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเพื่อบรรจุสินค้าจำพวกอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งแบบซองซีล 3 ด้าน ซองซีล 4 ด้าน ซองซีลกลาง ส่วนมากจะใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบกราฟฟิกไม่ซับซ้อน ซึ่ง SCGC™ HDPE เกรด H619F นั้น ได้ผ่านกระบวนการเป่า พิมพ์ ลามิเนตกับฟิล์ม LLDPE และขึ้นรูปซองแบบรีไซเคิลได้จริงในเชิงพาณิชย์แล้วกับหลากหลายผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ

คุณวัฒนา กฤษณาวารินทร์ Deputy Managing Director บริษัทไทยนำ โพลีแพค จำกัด กล่าวว่า “กว่า 5 ปีของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Mono-Material อยู่ในกรอบการพัฒนาของไทยนำมาตั้งแต่ต้น วันนี้เม็ดและสูตรการผลิตจาก SCGC ช่วยลดความหนาโดยยังคงความแข็งของเนื้อฟิล์มที่ดี ทำให้ไม่กระทบคุณภาพและความเร็ว ทั้งการพิมพ์ระบบกราเวีย ตลอดจนขั้นตอนการเคลือบประกบ การพัฒนาครั้งนี้จะเป็น Game Changer สำหรับ Mono-PE ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว”

คุณองอาจ งามดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นจีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด กล่าวว่า “ทางบริษัทฯ ได้ทดลองใช้ HDPE เกรด H619F พบว่าฟิล์มที่เป่าขึ้นมามีความใสและแข็งมากขึ้น ทำให้พิมพ์ได้ง่ายและเร็วขึ้น ภาพที่ออกมาสวยงาม หลังจากนำไปประกบกับฟิล์ม LLDPE ก็สามารถทำซองได้ดีและมีความเสถียรมากกว่าเมื่อเทียบกับสูตรเดิม ผลลัพธ์ที่ได้น่าพอใจเป็นอย่างมาก เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานพลาสติกรีไซเคิลได้ที่เพิ่มมากขึ้น” ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ foodbev_pkg@scg.com


Is this article useful ?