close

17 มี.ค. 2566

นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิล ที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า

Circular Economy Product

หากพูดถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกในปัจจุบัน นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นเมกะเทรนด์ที่มาแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบยุโรป ซึ่งนอกจากการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกแล้ว การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า การจัดการพลาสติกหลังการใช้อย่างถูกต้อง ถือเป็นอีกประเด็นที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญอย่างมากในขณะนี้

"พลาสติกใช้แล้วไม่ใช่ขยะ" แต่คือทรัพยากรที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ หากเราใส่ใจแยกขยะ และจัดการกับพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง โดยการล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง และส่งต่อไปยังหน่วยรับรีไซเคิล เพื่อแปลงร่างพลาสติกเหล่านั้นให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค SCGC ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนา Green Innovation หรือนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM เพื่อตอบรับความต้องการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดผ่าน 4 โซลูชัน ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable

สำหรับบทความนี้ จะขอนำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง และเทคโนโลยีการรีไซเคิลจาก SCGC GREEN POLYMERTM ที่ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และเป็นไฮไลต์สำคัญที่ SCGC ใช้เพื่อบุกเบิกตลาดพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความแนะนำ:

  ภารกิจพลิกฟื้นผืนป่า คืนฝูงปลาสู่ท้องทะเล จาก SCGC

  ✓ เหตุเพราะ “โลกรวนหนักจนใจรับไม่ไหว”

  ✓ SCGC กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิล

Recycle นำพลาสติกกลับมาเกิดใหม่ ใช้งานได้ดีเยี่ยม

ใครว่าพลาสติกใช้แล้วไม่มีคุณค่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอาจต้องคิดใหม่ เพราะโซลูชัน Recycle จาก SCGC GREEN POLYMERTM สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเกิดใหม่ ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั่วไป กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง High Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR ซึ่ง SCGC พัฒนาคุณสมบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่คิดค้นเพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ และนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ แกลลอนน้ำยาล้างจานของ Unilever และขวดแกลลอนน้ำมันของ Shell ก็ต่อยอดให้รองรับการใช้งานในสินค้ารูปแบบอื่น ๆ อย่างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) ที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในบ้านที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ ซึ่งอยู่ในสินค้าใกล้ตัวเราอย่างผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา’ เป็นต้น

เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก

ไม่เพียงเท่านั้น SCGC ยังมีเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ล้ำขึ้นอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) สำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ISCC PLUS  โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

SCGC รุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลในทวีปยุโรป

ความมุ่งมั่นในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ SCGC ขยายไปสู่ตลาดสำคัญในทวีปยุโรป เริ่มจากการลงทุนในบริษัทซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตุเกส ที่ขณะนี้ได้เพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงอีก 25% ของกำลังการผลิตรวม ส่งผลให้บริษัทซีพลาสต์มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรวมกว่า 45,000 ตันต่อปี ยังไม่หยุดแค่นั้น SCGC ยังเดินหน้าลงทุนในกลุ่มบริษัทคราส (Kras) ผู้นำด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเดินหน้าธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อรองรับตลาดโลก โดยเฉพาะในยุโรปที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมพลาสติกสายกรีน

นอกจากโซลูชัน Recycle ที่ SCGC คิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยังมีโซลูชันอื่น ๆ จาก SCGC GREEN POLYMERTM ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้นวัตกรรมพลาสติกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์สินค้า และเหมาะกับการใช้งานของผู้บริโภค ดังนี้

  • Reduce: ลดใช้ทรัพยากร แต่ไม่ลดทอนคุณภาพ

   สร้างสรรค์เม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานยิ่งขึ้น ด้วย SMXTM Technology เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงเฉพาะตัวจาก SCGC  ซึ่งอัปเกรดคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก ทำให้ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ยังคงคุณภาพสูง น้ำหนักเบา และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
  • Recyclable: เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เดิม ให้รีไซเคิลง่ายขึ้น

   ทำให้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ flexible packaging ที่นิยมใช้ใส่อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว และซองรีฟิลต่าง ๆ ที่แต่เดิมแทบไม่มีโอกาสนำไปรีไซเคิล เพราะทำจากวัสดุหลายชั้นยึดติดไว้ด้วยกัน ให้พัฒนาไปอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ทดแทนการใช้วัสดุหลายชั้น (Multi-Material) กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว (Mono-Material) เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพของสินค้า ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล โดย RecyClass เป็นรายแรกในอาเซียน
  • Renewable: การทำให้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

   การพัฒนาพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติจำพวกพืช (bio-based) และทรัพยากรหมุนเวียนที่มีคาร์บอนฟุต พริ้นต์ต่ำกว่าพลาสติกทั่วไป รวมถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปัญหาของพลาสติกที่หลุดรอดสู่ธรรมชาติได้อีกทางด้วย

SCGC พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปสู่ความยั่งยืน ด้วย SCGC GREEN POLYMERTM นวัตกรรมพลาสติกที่คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้ากลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างไรก็ดี ในมุมของผู้บริโภค การคัดแยกพลาสติกใช้แล้วถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถทำได้ เพื่อช่วยให้พลาสติกได้มีโอกาสกลับไปเกิดใหม่อย่างมีคุณค่า เป็นอีกทางที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกเป็นบ้านที่น่าอยู่ของทุกคนตราบนานเท่านาน


Is this article useful ?