close

15 ส.ค. 2565

REPCO NEX ใน SCGC จับมือ คริติคอล แฟซิลิตี้ พัฒนาโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

Business Innovation Product Service Solutions

กรุงเทพฯ – 11 สิงหาคม 2565 บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครบวงจร เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานของโรงงาน โดยจะให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงาน อาหาร เครื่องดื่มและยา แพคเกจจิ้ง ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO NEX) ในธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยว่า “REPCO NEX ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเช่น “ฟ้าผ่า” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในประเทศที่อยู่ในเขตมรสุม สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  โดยข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ความเสียหายจากฟ้าผ่าในแต่ละครั้งมีมูลค่าสูงถึง 250 ล้านบาท นอกจากความเสียหายของตัวโรงงาน อาคาร ระบบไฟและเครื่องจักรต่าง ๆ แล้ว อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย  การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้   REPCO NEX จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT  เพื่อส่งมอบโซลูชันระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้ทีมวิศวกรมืออาชีพที่ดูแลในทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่กับการดูแลชุมชนรอบโรงงานให้ปลอดภัย”  

นายประทีป กิ่งทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (CFT) กล่าวว่า “ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้รับความสนใจและรับรู้มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าหลายครั้งในภูมิภาค สภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวน ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยขึ้น จึงส่งผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ ซึ่งนับเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง นอกจากนั้น การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยังก่อให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเทคโนโลยีใหม่และตัวเทคโนโลยีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ด้วยเหตุนี้ CFT จึงก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแปรปรวนที่มีมากขึ้นและปิดช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโซลูชันการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยCFT นำเสนอนวัตกรรมระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากระบบทั่วไปในตลาด ด้วยการผสมผสานผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับจากการใช้งานจริงเข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคด้านฟิสิกส์ของฟ้าผ่าที่แข็งแกร่ง การร่วมมือกันของ CFT และ REPCO NEX ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดแข็งที่แตกต่างของ CFT ด้วยขีดความสามารถด้านวิศวกรรมขั้นสูงของ REPCO NEX การร่วมมือกันในเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้นับเป็นการนำเสนอระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีประสิทธิผลสูงที่สุดที่พร้อมตอบสนองความต้องการอันเร่งด่วนของอุตสาหกรรมสำคัญในยุค Industry 4.0”

______________________________
เกี่ยวกับ
REPCO NEX ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หรือ SCGC

REPCO NEX เป็นบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร (Asset Performance) แบบครบวงจร ตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน การบำรุงรักษา ไปจนถึงบริการตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ผ่านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ  จากการดำเนินงานที่สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากว่า 30 ปี ทำให้ REPCO NEX มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

เกี่ยวกับบริษัท คริติคอล แฟซิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CFT

CFT เป็นผู้แทนจำหน่ายระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จและ ระบบต่อลงดิน ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้าผ่าและระบบที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศทั่วโลก ให้บริการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบ โดยได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรม อาทิ น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การบิน โรงแรมและการท่องเที่ยว มากว่า 10 ปีในประเทศไทย


Is this article useful ?