close

22 ก.พ. 2567

ส่อง 5 ตำแหน่งงาน “Green Career” ที่น่าสมัครงาน น่าจับตาปี 2024 และโลกอนาคต

Career Story Tips & Tricks

ในตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทรนด์ตำแหน่งงานที่น่าจับตามองและมาแรงในปี 2024 นี้ ก็คือ เทรนด์นวัตกรรม และเทรนด์ความยั่งยืน ในบทความนี้ SCGC จะพาทุกคนไปเจาะลึกตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ตอบเทรนด์เทคโนโลยี และรับกระแสเทรนด์ความยั่งยืน ใครกำลังหางาน สมัครงานกันอยู่ รีบตามมาอ่านกันได้เลย

#1 กรีนเทคและพลังงานหมุนเวียน

ในขณะที่ทั่วทั้งโลกต่างยกระดับความพยายามเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โอกาสในการทำงานด้านกรีนเทค (Green Technology or Green Tech) และพลังงานหมุนเวียนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับวิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์ ไปจนถึงตำแหน่งงานนักวิเคราะห์ด้านความยั่งยืนต่างเป็นที่ต้องการอย่างมีนัยยะสำคัญ จากข้อมูลของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) มีการคาดการว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มพลังงานทดแทนจะทำให้เกิดตำแหน่งงานด้านนี้หลายล้านตำแหน่งทั่วโลกภายในปี 2567 ซึ่งต่อยอดให้เกิดความหลากหลายในสายอาชีพดังกล่าวอย่างชัดเจน

SCGC ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาระดับโลกดังกล่าวที่ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน เราได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเม็ดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าปริมาณ SCGC GREEN POLYMER™ 1 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573 สมัครงาน SCGC ที่นี่

#2 เกษตรกรรมและระบบอาหารที่ยั่งยืน

จากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2023 ขององค์การสหประชาชาติ: ฉบับพิเศษ ระบุว่า ในปี 2565 ทั่วทั้งโลกประมาณร้อยละ 9.2 กำลังเผชิญหน้ากับความหิวโหยเรื้อรัง สัดส่วนดังกล่าวเทียบเท่ากับประชากรประมาณ 735 ล้านคน ซึ่งมากกว่าปี 2562 ประมาณ 122 ล้านคน นอกจากนี้เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ยั่งยืนยังนี้ยังหมายรวมตั้งแต่ การแปรรูปผลผลิต การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งอาหารไปยังผู้บริโภค เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร้อยละ 70 ของการใช้น้ำจืดของโลก

นั่นจึงนำไปสู่การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและระบบอาหารแบบยั่งยืนที่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่แม่นยำไปจนถึงที่ปรึกษาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคเกษตรกรรมกำลังเปิดรับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อรับรองความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด

จากความตั้งมั่นที่จะส่งต่อโลกที่ยั่งยืน SCGC ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างไม่หยุดยั้งในการขับเคลื่อนการคิดค้นและพัมนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ รวมนวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ” (Barrier Coating Technology) ช่วยให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและน้ำยาทำความสะอาด สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมัครงาน SCGC ที่นี่

#3 นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำลังเผชิญกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี งานในด้านการแพทย์ทางไกล สารสนเทศด้านสุขภาพ และโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลกำลังกลายเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ องค์การอนามัยโลก (WHO) รับทราบถึงผลกระทบของเทคโนโลยีในด้านการดูแลสุขภาพ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในเกิดขึ้นของตำแหน่งและการมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในสาขาที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้

SCGC มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ รวมถึงโซลูชันพลาสติกทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองการใช้งานและยกระดับการบริการของอุตสาหกรรม สมัครงาน SCGC ที่นี่

#4 e-Commerce และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ในขณะที่การค้าปลีกออนไลน์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านอีคอมเมิร์ซและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โอกาสในการทำงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานกำลังเพิ่มสูงขึ้น รายงานของ McKinsey & Company เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความยั่งยืนในการกำหนดความต้องการของผู้บริโภค

SCGC ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไว้ในทุกจุดสัมผัสเพื่อนำเสนอนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของทุกอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและรับประกันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สมัครงาน SCGC ที่นี่ 

#5 เศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการขยะ

การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน กระตุ้นให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตำแหน่งงานที่น่าสนใจอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ประสานงานการลดของเสีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก Ellen MacArthur Foundation องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงการผลักดันนโยบายและการขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนการศึกษา ยังเน้นย้ำถึงตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังกล่าวซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

SCGC นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากทุกอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับข้อกังวลต่างๆ เช่น ขยะพลาสติก การขาดแคลนทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สมัครงาน SCGC ที่นี่ 

ใครที่หางานหรือสนใจจะทำงานในสายอาชีพทั้ง 5 ที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นงานจัดการเรื่องพลังงานหมุนเวียน การปฏิวัติการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี หรือการส่งเสริมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ก็ลุยสมัครงานกันได้เลยตั้งแต่ปีนี้ สำหรับ SCGC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจร และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เดินหน้าสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability)” ทั้งในระดับภูมิภาคและของทุกคนทั่วโลก


Is this article useful ?