close

6 พ.ย. 2566

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก จ.ระยอง ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน

“วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก” โดยคุณแตน – ไพลิน ตั้งต้นจากกลุ่มคนผู้รักการทำผ้าบาติก ที่ไม่หยุดยั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษาความรู้และทักษะใหม่ ๆ เพื่อศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้คนรุ่นใหม่หันมาชื่นชมและภูมิใจในสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก มีความสนใจที่จะทำผ้ามัดย้อม ที่เป็นการย้อมสีจากธรรมชาติแทนการย้อมด้วยสีเคมี จึงได้ศึกษาสีธรรมชาติโดยเริ่มต้นจาก “คราม” นำมาทำผ้ามัดย้อม และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ารูปแบบต่าง ๆ ต่อมา ทาง SCGC ได้ช่วยแนะนำในการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเรื่องราวและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก ได้ลองนำน้ำทะเลมาปรับใช้ในกระบวนการย้อมผ้าแทนการใช้น้ำเกลือ เพื่อความส่งเสริมความเป็นท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของอัตลักษณ์ “ครามทะเล” มีการนำ “ลายหงส์เหิน” ซึ่งเป็นลายหน้าบันพระอุโบสถ ของ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง มาเป็นลายบนผ้า ด้วยเทคนิคการสกรีน เพื่อใช้ตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ SCGC ได้เสนอโครงการทำสีผงและพิมพ์ลายโดยใช้สีธรรมชาติ โดยร่วมโครงการ ITAP ของ สวทช. โครงการมีมูลค่าการสนับสนุน 300,000 บาท ในการทำวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลราชภัฏพระนคร มาเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเรื่องการทำสีผงจากธรรมชาติ เกิดภาพพิมพ์ลายต่อยอดมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้มีการนำสีจากผลไม้และสมุนไพรท้องถิ่นของระยอง เช่น มังคุด ใบมะม่วง มะพูด ดอกคำฝอย และ ครั่ง มาศึกษาเรื่องการสกัดสีและวิธีการย้อมที่แตกต่าง เพิ่มประเภทของสินค้าที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Fabebook : https://www.facebook.com/Batikbanchang


Is this article useful ?