close

6 ก.ย. 2566

นวัตกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 พนักงานของ SCGC ทุกคนจะได้รับกล่องจากบริษัท คือ “กล่องยกการ์ด” ภายในบรรจุอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ วิตามินซี และชุด ATK และหากพนักงานติดเชื้อ ระหว่างรอเข้ารับการรักษาตามระบบหรือการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ก็จะได้รับกล่องจากบริษัทอีกกล่อง คือ “กล่องแคร์บอกซ์” บรรจุอุปกรณ์จำเป็น เช่น ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ฯลฯ รวมทั้งยังจัดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วยกระบวนการ RT-PCR ให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ โดยความร่วมมือกับห้องแล็บไวรัสวิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี จิรศักดิ์สรุปว่าสิ่งที่เขาและพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ คือวิธีปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคระบาด “ทุกอย่างคือการเรียนรู้ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักไข่แดง ไข่ขาว ซึ่งกลายมาเป็นระบบการจัดการที่สำคัญของเรา ถ้าจะหนักใจก็เรื่องของครอบครัวพนักงานที่ต้องห่างกัน เราจึงพยายามดูแลทุกคนให้เหมือนกับเราเป็นครอบครัวใหญ่ และทำงานร่วมกันให้มากที่สุด”

ผลลัพธ์จากความใส่ใจต่อทุกชีวิต เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงผ่านวิกฤติครั้งนี้มาโดยสามารถส่งมอบสินค้าและบริการถึงลูกค้าและผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและปลอดภัย พร้อมกับส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน

เราร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านวิกฤต โดยเร่งนำนวัตกรรมขององค์กรมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทางการแพทย์ได้อย่างทันสถานการณ์ เช่น

  • ห้องความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room)
  • ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)
  • แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ขนาดเล็กเพื่อเข้าเครื่อง CT-Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT Scan) และแบบขนส่งทางอากา
  • ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room)
  • อุปกรณ์กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)
  • อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard)
  • ถังทิ้งเข็มสำหรับใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีน (Sharp Disposal Bin for Vaccination Center) ฯลฯ
  • VAROGARD หน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในหน้ากากเคลือบสารยับยั้งไวรัสโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Is this article useful ?