close

6 มิ.ย. 2567

พฤกษา ฉลอง 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “วนพลัส Recycle” รณรงค์ลูกบ้าน 31 โครงการ คัดแยกขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

Business ESG Circular Economy Innovation Solutions Sustainability

กรุงเทพ – 5 มิถุนายน 2567 : พฤกษา ตอกย้ำเจตนารมณ์ “Live well Stay well อยู่ดี มีสุข” ใช้โอกาสในวาระครบรอบ 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการ “วน@PRUKSA” สู่ “วนพลัส Recycle รวมพลังสร้างโลก อยู่ดีมีสุข” ขยายประเภทขยะรีไซเคิล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ พร้อมชวนลูกบ้านในเครือพฤกษา 31 โครงการ รวมกว่า 9,666 ครอบครัว ร่วมคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเป้าหมายลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนขึ้น ส่วนหนึ่งของปัญหาคือการแยกขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะราว 10,706 ตันต่อวัน แต่มีเพียง 3,672 ตันเท่านั้น ที่สามารถแยกนำไปรีไซเคิลได้ ด้วยเหตุนี้ พฤกษาซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ดี มีสุข และสานต่อแนวคิด ESG ที่ผสานด้านสภาพแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อสามปีที่ผ่านมา จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ วน@PRUKSA เพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้านคัดแยกขยะพลาสติกยืดได้และนำไปรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดขยะลงแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยปีที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถนำพลาสติกไปรีไซเคิลได้ 235 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 205 kgCO2e. และในโอกาสที่พฤกษาครบรอบ 31 ปีในปีนี้ จึงได้ต่อยอดโครงการวน@PRUKSA สู่ “วนพลัส Recycle รวมพลังสร้างโลก อยู่ดีมีสุข” ซึ่งจะขยายการจัดเก็บประเภทขยะที่หลากหลายมากขึ้น และยกระดับการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ซึ่งวนพลัส Recycle นับเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและช่วยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของเรา โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถนำขยะกลับไปรีไซเคิลได้มากกว่า 500 กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่ต่ำกว่า 435 kgCO2e.” นายปิยะ กล่าว

โครงการวนพลัส Recycle เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง พฤกษา นิติบุคคลโครงการ และพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม 5 องค์กร ได้แก่ บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด, บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC, บริษัท ไททัน อินโนเวชัน จำกัด, บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด โดยได้ขยายประเภทการจัดเก็บขยะจากพลาสติกยืดได้เพียงประเภทเดียวเพิ่มเป็นขยะ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก PET, HDPE และ PP ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มรวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร 2) ฟิล์มและพลาสติกยืดได้ 3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4) ขวดแก้ว โดยรณรงค์ให้ลูกบ้านในเครือพฤกษา 31 โครงการ จำนวนราว 9,666 ครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลด้วยกระบวนที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมคิกออฟโครงการในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนนี้


Is this article useful ?