close

4 ก.ค. 2566

เอสซีจีซี นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาผลิตพอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (PLGA) พร้อมเตรียมพัฒนาโรงงานนำร่องป้อนตลาดโลก

Business Circular Economy Innovation Sustainability

อัมสเตอร์ดัม — 3 กรกฎาคม 2566 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนระดับภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท Avantium N.V. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านเคมีทดแทน (renewable chemistry) จากประเทศเนเธอร์แลนด์  เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยทดสอบนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตพอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์ที่คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (carbon-negative plastic) โดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต พร้อมเร่งเตรียมพัฒนาโรงงานนำร่องด้วยกำลังการผลิตกว่า 10 ตันต่อปี

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เปิดเผยว่าSCGC มีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services – HVA) รวมไปถึงการพัฒนา Green Innovation เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ SCGC Green Polymer และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้าน Low Carbon และเทคโนโลยีด้าน Decarbonization โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573  และมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ SCGC ได้เร่งพัฒนานวัตกรรมร่วมกับองค์กรและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ของโลก

พอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (carbon-negative plastic) คืออะไร

ซึ่งล่าสุด SCGC ได้ร่วมกับ Avantium พัฒนาพอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ (carbon-negative plastic)  คือการนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นสารตั้งต้น รวมทั้งไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังพบว่า พอลิเมอร์ PLGA ซึ่งมีส่วนผสมของกรดแลคติกและไกลโคลิค (polylactic-co-glycolic acid: PLGA) นอกจากจะมีประสิทธิภาพที่ดีมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันออกซิเจน ความชื้น และรีไซเคิลได้นั้น ยังสามารถย่อยสลายได้ทั้งในสภาวะธรรมชาติ  และในทะเลอีกด้วย ซึ่งตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยี Volta เปลี่ยนคาร์บอน ฯ ให้เป็นพอลิเมอร์ด้วยกระแสไฟฟ้า

“SCGC เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้สำเร็จ การร่วมมือในครั้งนี้เสริมให้การพัฒนาพอลิเมอร์ PLGA เป็นไปได้ในอนาคต โดยมีเทคโนโลยี Volta ที่สามารถเปลี่ยน CO2 ให้เป็นพอลิเมอร์ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันออกซิเจนและความชื้น สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมนำไปเป็นวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะมีลูกค้าที่สนใจในเรื่องนี้มาร่วมเป็นพันธมิตรมากขึ้น” นาย Tom van Aken, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Avantium กล่าว

SCGC และ Avantium ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน เช่น คาร์บอนจากพืช และคาร์บอนจากอากาศ โดยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพอลิเมอร์ PLGA หรือ พอลิเมอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นลบ และได้ทำการทดสอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดย Norner AS ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลก ประเทศนอร์เวย์

___________________________________________
เกี่ยวกับ
SCGC เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ SCGC มุ่งสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้" (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับ Avantium  Avantium เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำด้านเคมีทดแทนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  Avantium มีนวัตกรรมเทคโนโลยีจากแหล่งคาร์บอนหมุนเวียนเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการผลิตจากฟอสซิล ในปี 2561 ได้เปิดโรงกลั่นชีวภาพนำร่อง Dawn Technology™ ที่เมืองเดลฟ์เซลจ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังให้บริการโซลูชันด้านการวิจัยและพัฒนาเคมีที่ยั่งยืน และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและบริการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาขั้นสูง Avantium ร่วมมือกับบริษัททั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการคิดค้นโซลูชันเคมีทดแทน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.avantium.com/


Is this article useful ?