close

8 พ.ค. 2566

Texplore ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ Lummus Technology เพื่อการขายเชิงพาณิชย์ลิขสิทธิ์เทคโนโลยี EXCENE™ สำหรับผลิต HDPE เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีสู่ตลาดโลก

Business Innovation Product Solutions

กรุงเทพฯ - 8 พฤษภาคม 2566 บริษัท Lummus Technology ผู้นำเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและการนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพระดับโลก ร่วมกับ บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด (Texplore) ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ประกาศความร่วมมือเชิงพาณิชย์ โดยเป็นพันธมิตรทางการค้า เพื่อจำหน่ายและทําตลาด “เทคโนโลยี EXCENE™ (เอกซ์ซีน)” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) จากบริษัท Texplore  ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองบริษัทเข้าร่วมพิธีประกาศข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศไทย

"สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Lummus Technology และ Texplore ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านการผลิต HDPE เพื่อขยายสู่ตลาดโลก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป" ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าว

 การขายเชิงพาณิชย์และการทำตลาดเทคโนโลยี EXCENE™ ถือเป็นการต่อยอดความสําเร็จให้กับบริษัท Lummus Technology ด้วยการขยายผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีการผลิตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  โดย นาย Leon de Bruyn กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Lummus Technology กล่าวว่า "Lummus มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนําต่าง ๆ อาทิ SCGC ในการประสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากทั้งสองบริษัท เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการผลิตออกสู่ตลาด"

ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือนี้ Lummus Technology ได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนการขายเชิงพาณิชย์ และทำการตลาด “เทคโนโลยี EXCENE™” จาก​ Texplore  แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ EXCENE™ เป็นเทคโนโลยีกระบวนการผลิต HDPE สามารถตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ HDPE หลากหลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพสูง  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและมีเสถียรภาพสูง

นอกจากนี้ในข้อตกลงฯ ดังกล่าว ยังรวมถึงการให้บริการออกแบบด้านวิศวกรรมเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิต  และการจัดจำหน่ายตัวเร่งปฎิกิริยา (EL-CAT™) ของ Texplore ตลอดจนการให้บริการสำหรับการทดสอบโรงงานและกระบวนการผลิต  พร้อมทั้งครอบคลุมการบริการอื่น ๆ ภายหลังการผลิต โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร ตามแผนงานของ  Lummus Technology

HDPE เป็นพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกที่เหมาะสำหรับการผลิตในปริมาณมาก และเป็นวัสดุพลาสติกที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงทำให้มีความแข็งแรง และคงทน โดยสามารถใช้ในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ ท่อขนาดใหญ่ ฟิล์ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

______________________________________________
เกี่ยวกับ
Texplore  บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด (Texplore) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 สำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  โดยให้บริการโซลูชันสำหรับผู้ผลิต HDPE และลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท https://www.texplore.co.th/


เกี่ยวกับ Lummus Technology (ลัมมัส เทคโนโลยี) Lummus Technology เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นสู่สังคมแห่งความยั่งยืนและคาร์บอนต่ำ บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ์ทางการค้าและบริการเทคโนโลยี กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด พลังงานทดแทน ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ การผลิตแก๊ส และบริการอย่าง ครบวงจรในการจัดหาตัวเร่งปฏิกิริยา อุปกรณ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ และระบบดิจิทัลให้กับลูกค้าทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท www.LummusTechnology.com


Is this article useful ?