close

28 พ.ย. 2565

เอสซีจีซี เผยโรงงาน LSP เดินเครื่องเตรียมพร้อมปิโตรเคมีแห่งแรกในเวียดนาม

Business Investor Relations

SCGC เผยโรงงาน LSP เดินเครื่องเตรียมพร้อมด้านวัตถุดิบตั้งต้นและสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับการผลิตปิโตรเคมีที่เวียดนาม


บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า (Ba Ria Vung Tau), เวียดนาม – 26 พฤศจิกายน 2565 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เผยความคืบหน้าโครงการปิโตรเคมีครบวงจร LSP เวียดนาม (Long Son Petrochemicals หรือ LSP) ล่าสุดได้เดินเครื่องส่วนหลักของคอมเพล็กซ์ ได้แก่ Specialized Tank Terminal และ Central Utilities Plant เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบตั้งต้น และการจัดการสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับการผลิตสินค้าปิโตรเคมีอย่างโอเลฟินส์ และพอลิโอเลฟินส์ โดยจัดพิธีเปิด ณ โรงงาน LSP ประเทศเวียดนาม
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG และคณะผู้บริหารจาก SCG และ SCGC ให้การต้อนรับ ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทไทยในเวียดนาม โดยโครงการ LSP นับว่าเป็นปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนามและอาเซียน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG กล่าวว่า “LSP เป็นโครงการสำคัญของ SCG และ SCGC โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตลอดทั้งกระบวนการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม ช่วยลดการนำเข้า และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในประเทศเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

ทั้งนี้ LSP ได้เริ่มเดินเครื่องส่วนหลักของโครงการฯ ได้แก่ Specialized Tank Terminal และ Central Utilities Plant ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Jetties) คลังเก็บวัตถุดิบ(Tank Farm) และสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utilities: CTU) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้อนวัตถุดิบตั้งต้น รวมทั้งการจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับการผลิตสินค้าปิโตรเคมีอย่างโอเลฟินส์ และพอลิโอเลฟินส์ โดยวางแผนกำลังการผลิตโอเลฟินส์ 1.35 ล้านตันต่อปี และพอลิโอเลฟินส์ อย่างพอลิเอทิลีน และพอลิโพรพิลีน 1.4 ล้านตันต่อปี  ซึ่งจะช่วยทดแทนการนำเข้าพอลิโอเลฟินส์ของประเทศเวียดนามได้

----------------------------------------------------------

เกี่ยวกับ SCGC เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ SCGC มุ่งสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้" (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม www.scgchemicals.com


เกี่ยวกับ LSP ลองเซิน ปิโตรเคมิคอลส์ (Long Son Petrochemicals) หรือ LSP คือบริษัทย่อยใน SCGC ผู้นำการผลิตเคมีภัณฑ์ ที่มุ่งมั่นที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน LSP เป็นบริษัทไทยในเวียดนามที่เป็นคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม ด้วยฐานการผลิตเทียบเท่าระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตพอลิโอเลฟินส์ คลังเก็บเคมีภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจในภูมิภาคอาเซียน LSP มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG  ข้อมูลเพิ่มเติม www.lsp.com


Is this article useful ?