close

8 ก.ย. 2565

SCGC × Colgate สร้างมิติใหม่ให้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ด้วย SCGC GREEN POLYMER™ ชนิดไร้กลิ่น ตอกย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

Business ESG Circular Economy Innovation

กรุงเทพฯ – 6 กันยายน 2565 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ร่วมกับ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) โดยใช้นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) จากเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™)  เริ่มต้นจากบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟ พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต นับเป็นความร่วมมือของคอลเกตและ SCGC ในการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องการเน้นเรื่องกลิ่นหอม และไม่ต้องการให้มีกลิ่นแปลกปลอมมาส่งผลกระทบต่อกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในครั้งนี้ ตอบรับความต้องการของตลาดแปซิฟิกใต้ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและมุ่งรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้วิกฤติภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของผู้คนและโลกเป็นสำคัญ การร่วมมือกับ SCGC นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการตอกย้ำเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของคอลเกต ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดอย่างน้อย 25% และลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ลงหนึ่งในสามภายในปี 2568 รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยร่วมกับ SCGC ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดี และตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ให้ความสำคัญกับกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้กับครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟเป็นอันดับแรก ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นการเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ได้เป็นอย่างดี”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในครั้งนี้ นำไปสู่มิติใหม่ของบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ใส่ใจเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ดูแลเส้นผม เป็นต้น  ทั้งนี้ SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) ภายใต้แบรนด์เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) โดยร่วมมือกับ บริษัท ทีมพลาสต์ เคมีคอล จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย ในการนำพลาสติกใช้แล้วภายในประเทศไทยมาคัดแยกและทำความสะอาดด้วยกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อความสะอาดปลอดภัย พร้อมใช้เทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้ โดยผ่านการรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) อีกทั้งกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อยกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 70%”

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นหนึ่งในโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) ประกอบด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ (3) RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน


Is this article useful ?