close

3 ก.ค. 2567

เทรนด์การทำงาน 2024 “Job Rotation” สลับหน้างาน เพิ่มความรู้-เสริมทักษะ

Career Story Interviews

SCGC มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับด้วยการส่งเสริมและฝึกฝนทักษะที่ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อเทรนด์การทำงาน และตำแหน่งงานรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ใน The Interview บทสัมภาษณ์ คุณณพล “ก๊อฟ” เฮงบำรุง Assistant Manager-Rapid Application Development นี้ จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการทำ Job Rotation ที่ SCGC ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและทำได้ดีมากที่สุด จนสามารถทำให้พนักงานได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาแสดงได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอิมแพคกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน
คำถาม: อยากให้เล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจทำ Job Rotation ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจากสิ่งที่เรียนและทำมาก่อนหน้านี้

เราเริ่มต้นสมัครงานจากการเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงที่ SCGC ตามที่เรียนจบมา แต่ด้วยความสนใจส่วนตัวในการทำงานกับข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเทรนด์การทำงานที่กำลังได้รับความนิยม เราจึงตัดสินใจก้าวออกจาก Comfort Zone โดยไปเป็นนักวิเคราะห์การเงิน ซึ่งได้ใช้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นในบทบาท Financial Analyst ในช่วงที่ทำงานในตำแหน่งงานนี้ เราได้วางรากฐานมาตรฐานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Validation) ขึ้นใหม่ให้กับ SCGC โดยสร้างเครื่องมือวินิจฉัยผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน ช่วยให้ประเมินโอกาสการลงทุนได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเป็นวิทยากรอบรม Financial Validation ให้กับ FI Leader และ Project Leader ของบริษัท จากนั้นผมจึงได้มาทำงานที่ HR Shared Services ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับงาน HR มากขึ้น ก่อนจะปรับบทบาทมาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเต็มตัวในตำแหน่งงานปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเดินตามความฝันที่ค่อยๆ พัฒนาตัวเองจนได้ทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่

คำถาม: ความท้าทายที่เกิดขึ้นในตำแหน่งงานใหม่ ในฐานะที่เป็นคนขับเคลื่อนหน้างาน Data ขององค์กร มีอะไรบ้าง

สำหรับเราแล้ว ความท้าทายใหญ่ที่สุดคือการปรับกรอบความคิด (Mindset) ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จริง ต้องทำการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำ Pilot Project เช่น Power Platform Bootcamp (ปัจจุบันเป็น Digital Bootcamp) ที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจผ่านข้อมูลได้จริงๆ และขยายผลจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

คำถาม: การปรับตัวเข้ากับตำแหน่งงานใหม่ที่ต้องใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานเป็นอย่างไร

เราต้องพัฒนาทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ขยายความให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือ เราต้องเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็น ขณะเดียวกันต้องฝึกคิดเชิงกลยุทธ์ มองภาพรวมของธุรกิจให้แจ่มชัด ซึ่งสำหรับเราได้ใช้พื้นนฐานความรู้จากการเป็น Financial Validation มาช่วย ทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการเชิงลึกของลูกค้าจึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้

คำถาม: มองเส้นทางตัวเองในหมวก Data Driver นี้ ไว้อย่างไรบ้าง

เราเชื่อว่า Data Analytics และ AI & Digital Transformation จะกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจในระยะยาว นั่นทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีการไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆ เช่น Coursera ที่ทางหน่วยงาน Learning จัดเตรียมให้สร้างและส่งต่องานด้าน Data นี้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการปั้นทีมและผู้นำรุ่นใหม่ที่จะสานต่อพันธกิจนี้ต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยน SCGC ไปสู่ความสำเร็จ

คำถาม: อยากฝากอะไรถึงคนที่คิดจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ

ข้อแรกสำหรับเราคือ กล้าออกจาก Comfort Zone เพื่อไล่ตามแพชชันของตัวเอง ที่สำคัญต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือการเริ่มต้นใหม่ เพราะทุกครั้งที่เราก้าวเข้าสู่ Growth Zone เราจะได้เรียนรู้ เติบโต และค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรา เชื่อมั่นในตัวเอง มุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ แล้วความสำเร็จจะเป็นของเรา เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องขอบคุณ SCGC ที่มอบประสบการณ์ทั้งหมดนี้และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามาถทำ Job Rotation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SCGC ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และเรายังส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานทุกระดับ สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับ SCGC พูดคุยกับเราได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/scgccareer/ หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เพื่อดูตำแหน่งงานที่น่าสนใจ


Is this article useful ?