ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

MOSQUITO TRAP นวัตกรรมกับดักยุงลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

MOSQUITO TRAP นวัตกรรมกับดักยุงลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

วันที่: 19 ส.ค. 2563

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Fever) เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก และมีการคาดการณ์ไว้ว่าประชากรโลกราว 100 - 400 ล้านคน ต้องเผชิญภัยคุกคามด้านสุขภาพจากโรคดังกล่าว (ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO)) สำหรับประเทศไทยนั้นตามรายงานของกรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) ระบุว่า ในปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวกว่า 25,000 ราย และเสียชีวิต 15 ราย ซึ่งเป็นอัตราการป่วยและการตายที่สูงมากกว่าปกติ จากแนวโน้มการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลามากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่อแก้ปัญหาดังกล่าว เอสซีจี ร่วมกับสถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าวิจัยและพัฒนา “The Mosquito Trap” นวัตกรรมกับดักยุงลายเพื่อช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะสำคัญของโรค ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและการบริการสุขภาพให้กับชุมชนในประเทศไทย มุ่งมั่นคิดค้น “นวัตกรรมเพื่อสังคม” สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขของไทยที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละ 100,000 คน และเสียชีวิตกว่า 100 คนนวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างเอสซีจี และสถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปริมาณประชากรยุงลาย ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลไกหลักที่สำคัญของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กับดักยุง และ 2) สารพิเศษบริเวณฟองน้ำภายในกับดัก ในส่วนของกับดักยุงเอสซีจีได้ออกแบบให้เหมาะสมตามพฤติกรรมตามธรรมชาติของยุงลายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวางไข่ของยุง ทั้งเรื่องสีของวัสดุพลาสติก ขนาดและรูปแบบช่องว่างที่ให้ยุงบินเข้า ระดับน้ำ พื้นที่ว่างเพื่อการบินและลงมาเกาะวางไข่ภายในกับดัก รวมถึงขนาดที่เหมาะสม ใช้งานง่าย สะดวก สามารถใช้งานทั้งภายในบ้านและกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการเคลือบผิวภายในกับดักด้วยสารดึงดูดยุงลาย (Attractant) ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ยุงบินเข้ากับดัก สำหรับสารพิเศษบริเวณฟองน้ำภายในกับดักเป็นเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ (Functional Material) ที่เอสซีจีต่อยอดจากการใช้สาร BTI (Bacillus Thuringiensis Israelensis) ซึ่งเป็นสารยับยั้งการเติบโตจากลูกน้ำไปเป็นยุงลายที่ใช้กันอยู่เดิม โดยคิดค้นสารเติมแต่งเพื่อเสริมให้ BTI มีคุณสมบัติสามารถเกาะติดกับขายุงได้ดี โดยภายในกับดักจะมีฟองน้ำที่เคลือบสารพิเศษนี้ เมื่อยุงมาเกาะที่ฟองน้ำสารพิเศษจะเกาะติดไปกับขายุง เมื่อยุงลายบินไปเกาะในแหล่งน้ำแห่งใหม่ สารพิเศษที่ติดขายุงจะละลายลงในน้ำ ช่วยยับยั้งไม่ให้ลูกน้ำเจริญเติบโตกลายเป็นยุง โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำนั้น ที่สำคัญสารดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณที่กว้างมากยิ่งขึ้น ปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลายจึงลดลง ส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงตามไปด้วย นำร่องเพื่อต่อยอดการใช้งาน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ในเบื้องต้นนั้น เอสซีจีได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวจำนวน 200 ชุด ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี “ยุงลายสวน” ชุกชุมตลอดทั้งปี ล่าสุด นวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ยังถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ชุมชนมาบตาพุดและชุมชนบ้านบนจ.ระยอง พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญเพราะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่สองของประเทศ โดยการทดลองในครั้งนี้ เน้นไปที่การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (Mosquito Trap) กับ “ยุงลายบ้าน” โดยโครงการนำร่องดังกล่าวนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน และข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ก่อนขยายผลการใช้งานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกในระดับวิกฤตต่อไป ​นวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอสซีจีมีเจตนารมณ์ในการช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้ความเชี่ยมชาญด้านนวัตกรรม ผนวกกับความร่วมมือที่เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่จะเอาชนะโรคไข้เลือดออก และยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและการบริการสุขภาพให้กับชุมชนในประเทศไทย

เอสซีจี ร่วมกับ AEPW โชว์ผลการดำเนินงานปี 2020

เอสซีจี ร่วมกับ AEPW โชว์ผลการดำเนินงานปี 2020

วันที่: 16 ก.ย. 2563

นิวยอร์ก – 2 กันยายน 2563 Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ขับเคลื่อน 14 โครงการเรือธงในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และแอฟริกา พร้อมสนับสนุนอีก 55 โปรเจกต์ มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานฉบับปี 2020 นี้ นำเสนอรายละเอียดและเนื้อหาสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทสมาชิกทั้งหมด 55 บริษัท โดยเอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง AEPW ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กรฯ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างห่วงโซ่คุณค่า (Cross-value Chain) ที่ประกอบไปด้วยบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และผู้ประกอบการพลาสติก บริษัทผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค บริษัทผู้ค้าปลีก บริษัทแปรรูปสินค้า และบริษัทจัดการขยะ รวมถึงเน้นย้ำกลยุทธ์การดำเนินงานของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่สำคัญ 4 ด้าน นั่นคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในรายงานฉบับนี้ ยังกล่าวถึงแผนการดำเนินงานของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ปี 2025 ที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดเมืองปลอดขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste City) กว่า 100 แห่งทั่วโลก ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเร่งระดมเงินทุนให้มากขึ้นถึง 5 เท่า เพื่อนำมาใช้สนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับผู้สนใจรายละเอียดของรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ฉบับปี 2020 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2020/09/PlasticWasteProgressReport.pdf ___________________ เอสซีจี เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เมื่อปี 2019 โดยมีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานเปิดตัวองค์กรฯ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย ร่วมกับ Dow และ SUEZ เมื่อเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน ภายในงานมีเวทีเสวนา ที่มุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทร
เท็กซ์พลอร์เดินหน้าเปิดตลาดสากลในงาน 2020 Ethylene Producers' Conference และ 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th GCPS and FPST

เท็กซ์พลอร์เดินหน้าเปิดตลาดสากลในงาน 2020 Ethylene Producers' Conference และ 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th GCPS and FPST

วันที่: 4 ก.ย. 2563

17-21 สิงหาคม 2020เท็กซ์พลอร์ ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน 2020 Ethylene Producers' Conference และ 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th Global Congress on Process Safety (GCPS) and Frontiers in Particles Science and Technology (FPST) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา มุ่งหน้านำ emisspro® และ CiBot™ ออกสู่ตลาดสากล emisspro® สารเคลือบผนังเตาเผาและผิวท่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนรังสีความร้อนของพื้นผิวที่ถูกเคลือบให้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการทนทานการกัดกร่อน การกัดเซาะ และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงของท่อในเตาเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานของท่อสั้นลง CiBot™หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่แทรกซึมในเนื้อท่อ (carburization) พร้อมทั้งตรวจสอบความบวม (bulging) และความโก่ง (bowing) ของท่อได้อย่างละเอียดในคราวเดียวกัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินสุขภาพของเตา ประเมินอายุท่อที่เหลืออยู่ และวางแผนเปลี่ยนท่ออย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้ เป็นการประชุมทางเทคนิคที่สำคัญของปีสำหรับวงการอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ำมันของทวีปอเมริกา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,800 คน จาก 55 ประเทศ ทั่วโลก โดยจัดแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคนิคและความปลอดภัยในโรงงาน ผ่านการบรรยายจากวิทยากร เอกสารวิชาการ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
  • All Around Plastics