การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันโลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันความต้องการเหล่านั้นก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่ท้าทายผู้ผลิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความพิเศษ ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ดำเนินกลยุทธ์การผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA (High Value Added Products and Services) มาอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่ม ให้กับคู่ค้า ช่วยต่อยอดธุรกิจ รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตในภาค อุตสาหกรรมด้วย
การวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของตนเอง เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษา ทดลอง และทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาอีกหลายแห่งกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกและพอลิเมอร์ระดับโลก เพื่อร่วมศึกษาเทคนิคการผลิตและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มไม่รู้จบ
Innovative Products
เพิ่มโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีสินค้าหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ :
อาคารและระบบโครงสร้าง: ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน, สายไฟและสายเคเบิล
ยานยนต์: ชิ้นส่วนยานยนต์, แบตเตอรี่
อุปกรณ์การแพทย์ และสุขภาพ
สารเติมแต่งและสารหล่อลื่น
บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ฝาพลาสติก, บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว, บรรจุภัณฑ์ทั่วไป, บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม, ถังและภาชนะต่าง ๆ
ไลฟ์สไตล์: เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยส่วนบุคคล, สันทนาการและการตกแต่ง
Innovative Solutions
นอกเหนือจากสินค้าที่หลากหลายแล้วนั้น ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อนำเสนอสินค้า และบริการควบคู่กัน เพื่อเป็นคู่ธุรกิจที่ครบวงจรสำหรับลูกค้า
Sustainable Solutions
บริการเพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตภายในโรงงาน เช่น emisspro® นวัตกรรมสารเคลือบเตาเผาในอุตสาหกรรม ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต และหุ่นยนต์ตรวจสอบ สภาพเครื่องจักรในโรงงานที่ลดต้นทุนและทดแทนการใช้คนลงตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น
Design Solutions
บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำด้านวัสดุศาสตร์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ Design Catalyst เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า