เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 1 “ชุมชนบ้านรางพลับ”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/10
ชุมชนบ้านรางพลับ เคยประสบปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลเชิงลบต่อทัศนียภาพ ความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน แต่จากวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชนที่เล็งเห็นว่าขยะคือต้น...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 10 “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/20
ถนนวิภาวดีฯ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธุรกิจที่มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศตั้งอยู่ นั่นทำให้ย่านธุรกิจแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขยะขึ้นได้ หากขาดการจัดการอย่...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 11 “ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/21
เมื่อประมาณ 60 กว่าปีที่แล้ว ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ จนเมื่อความเจริญนำพาความเปลี่ยนแปลงเข้ามา สิ่งแวดล...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 12 “เทศบาลเมืองทุ่งสง”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/22
ขยะเป็นปัญหาของเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มาเนิ่นนาน ที่นี่เป็นเมืองชุมทางที่มีผู้คนเดินทางผ่านไปมาตลอดเวลา มีประชากรกว่า 32,000 คน เกือบครึ่...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 2 “CHULA Zero Waste”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาการจัดการขยะ จากสถิติพบว่ามหาวิทยาลัยผลิตขยะสูงถึง 2,000 ตันต่อปี ด้วยขยะจำนวนที่มากขนาดนี้ รวมทั้งต้อง...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 3 “บางซื่อโมเดล”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/12
เอสซีจี เป็นอีกหนึ่งองค์กรชั้นแนวหน้าของไทย ที่เคยประสบกับปัญหาการจัดการขยะ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการบางซื่อโมเดล” ซึ่งเป็นการบริหารจัดก...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 4 “ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/13
ในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ของเขตประเวศ กรุงเทพมหานครแห่งนี้ แทบทุกชีวิตล้วนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ แต่ท่ามกลางความยากลำบาก ชุมชนแห่งนี้กลับกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่ลุก...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 5 “ตลาดยิ่งเจริญ”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/14
บนเนื้อที่กว่า 32 ไร่ คือที่ตั้งของตลาดยิ่งเจริญ ตลาดสดที่เปิดให้บริการมามากกว่า 65 ปี และมีแผงขายของมากกว่า 1,500 แผง แม้ว่าในหนึ่งวันตลาดแห่งนี้จะสร้างขยะร...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 6 “บ้านครึ่งใต้”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/15
จากวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน และความตั้งใจจริงของทุกคนในชุมชนบ้านครึ่งใต้ ทำให้พื้นที่ชีวิตแห่งนี้เปลี่ยนความท้าทายของการจัดการขยะ ให้กลายเป็นจุดแข็งจนกลายเป็น...