รายละเอียด

เมื่อประมาณ 60 กว่าปีที่แล้ว ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ จนเมื่อความเจริญนำพาความเปลี่ยนแปลงเข้ามา สิ่งแวดล้อมที่ดีค่อยๆ หายไป สถานที่ต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน รวมทั้งตลาดต่างก็เป็นที่ผลิตขยะออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากพฤติกรรมของชาวบ้านที่ไม่คุ้นชิบกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งขยะ และถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ ปัญหาขยะอาจเป็นเหมือนไฟลามทุ่ง ที่เนิ่นนานไปจะควบคุมไม่ได้ และกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมที่อาจจะท้าทายในการแก้ไข

และนั่นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธนาคารขยะชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น ที่เริ่มต้นจากสมาชิกเพียง 10 คน ก่อนจะมีมากถึง 110 คนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

​ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือ Waste to Wealth ... เงินทองจากกองขยะ ดาวน์โหลดที่ https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/