ผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์
กำลังการผลิต (ตัน/ปี)
โรงงานปัจจุบัน
โอเลฟินส์ ประเทศไทย
เอทิลีน
2,100,000
โพรพิลีน
1,300,000
พอลิโอเลฟินส์ ประเทศไทย
เอชดีพีอี
980,000
แอลแอลดีพีอี
140,000
แอลดีพีอี
150,000
พีพี
720,000
พีวีซี ประเทศไทย
พีวีซี เรซิน
530,000
พีวีซี เพสต์ เรซิน
36,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี
204,000
โพรไฟล์พีวีซี
21,000
ร่วมทุนกับบริษัทมิตซุย เคมิคัลส์ ประเทศญี่ปุ่น
พีพี คอมพาวนด์
190,000
แอลแอลดีพีอี ฟิล์ม
15,000
ร่วมทุนกับบริษัทมิตซูบิชิ เรยอน ประเทศญี่ปุ่น
เอ็มเอ็มเอ
190,000
เอ็มเอเอ
16,000
บีเอ็มเอ
28,000
แผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง
20,000
ร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ
บิวทาไดอีน
220,000
โซลูชั่น สไตรีนบิวทาไดอีน รับเบอร์
100,000
เมลามีน คอมพาวนด์
21,000
พีวีซี คอมพาวนด์
72,000
ร่วมทุนในต่างประเทศ
พีพี คอมพาวนด์ (จีน)
70,000
พีวีซี เรซิน (อินโดนีเซีย)
120,000
พีวีซี เรซิน (เวียดนาม)
200,000
พีวีซี คอมพาวนด์ (เวียดนาม)
17,000
พีอี คอมพาวนด์ (เวียดนาม)
12,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี (อินโดนีเซีย)
21,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี (เวียดนาม)
150,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี (กัมพูชา)
18,000
ท่อและข้อต่อพีวีซี (พม่า)
16,000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ประเทศอินโดนีเซีย
เอทีลีน
900,000
โพรพิลีน
490,000
พายแกส
400,000
มิกซ์ซีโฟร์
330,000
เอชดีพีอี/แอลแอลดีพีอี
736,000
พีพี
590,000
สไตรีนมอนอเมอร์
340,000
บิวทาไดอีน
137,000