ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการทำงานระดับโลก และการจัดการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้รับรางวัลชั้นนำระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ มากมาย
ด้านการบริหารจัดการ

รางวัล Deming Application Prize จาก The Union of Japanese Scientists and Engineer (JUSE)

รางวัล The TPM Advanced Special Award จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM)

รางวัล ASEAN Best Practices Energy Management for Buildings and Industrials Award 2015 ด้านการบริหารจัดการพลังงานโรงงานขนาดใหญ่

ด้านนวัตกรรมและการออกแบบ

รางวัล Supreme Award: ASEAN Plastic Design Awards (Carpal tunnel retractor) จาก ASEAN federation of plastic industries

รางวัล Excellence Award: Origami Palm Melamine Tableware จาก Russian House for International Scientific and Technological Cooperation

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) Industry Leader for the 5th consecutive year and Gold Class (In Construction Materials from RobecoSAM/DJSI)

การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย