บริการด้านการออกแบบ
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้กระตุ้นและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวม โดยมีทีมงานดีไซน์ คะตะลิสต์ (Design Catalyst) ให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นคู่คิดของพลาสติกดีไซน์ ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและนักออกแบบของประเทศไทยให้มีการพัฒนาศักยภาพที่จะต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกให้เป็นที่แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านทางการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริการให้คำปรึกษา

ดีไซน์ คะตะลิสต์ มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องพลาสติก ตั้งแต่แนวความคิด การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต จนเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์

ด้วยทีมงานครบวงจร ทั้งการออกแบบ วิศวกรรม และการตลาด อีกทั้งจุดแข็งด้านเทคโนโลยีจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ มาตรฐานจากเอสซีจี เราจึงมีเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงให้เลือกมากมาย พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้เม็ดพลาสติก ตามประเภท และคุณสมบัติการใช้งาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของท่าน ตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจของคุณ

บริการด้านการผลิต

ดีไซน์ คะตะลิสต์ ให้บริการครอบคลุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกตลอดโซ่อุปทาน ด้วยเครือข่ายโรงงานผู้ผลิตแม่พิมพ์ และผู้ผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ได้มาตรฐานระดับสากล คู่ค้าของ ดีไซน์ คะตะลิสต์ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ตอบโจทย์ในธุรกิจของคุณ

เครือข่ายต่อยอดธุรกิจ

ดีไซน์ คะตะลิสต์ มีเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญในการนำธุรกิจของคุณไปสู่ความความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สมาคมอุตสาหกรรมโรเตชั่นแนลโมลดิ้งไทย, ผู้ผลิตแม่พิมพ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงโรงงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

โปรเจกต์และผลงานที่ผ่านมา