close

บรรจุภัณฑ์ทั่วไป

เม็ดพลาสติกชนิด Polyolefin Based 

ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป โดยมีคุณสมบัติมีแรงตึงสูง ป้องกันความชื้น มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติเชิงแสง (Optical Properties) ที่โดดเด่น ช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตของลูกค้าต่ำลง จึงเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้ของลูกค้าผู้ผลิตฟิล์มมากมายทั่วโลก

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี F15 เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับฟิล์มหน้ากว้างและเครื่องเป่าฟิล์มที่มีกำลังการผลิตสูง คุณสมบัติเด่นคือ การทนแรงดึงยืด และกำลังการผลิตสูง

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H5604F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตฟิล์มคุณภาพสูงที่ต้องการการทรงรูป และการทนแรงดึง สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหลากหลายประเภท

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H5840B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุสารเคมีโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H6140B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นบรรุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H6430BM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H6670B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดนมโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูปโดยเฉพาะเครื่องเป่าความเร็วสูง

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลแอลดีพีอี L1810FI เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติดในปริมาณที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเป่าฟิล์มผ่านน้ำ เพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีความใสและมีการเปิดปากถุงที่ง่าย

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลแอลดีพีอี L2009F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

SCGC™ แอลแอลดีพีอี

เอสซีจีซี แอลแอลดีพีอี L2009FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

SCGC™ พีพี:
พีพี โฮโมพอลิเมอร์

เอสซีจีซี พีพี P601F เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนโฮโมพอลิเมอร์ที่เหมาะสำหรับงานเป่าฟิล์มผ่านน้ำ โดยจะมีการเติมสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสารป้องกันการยึดติดในปริมาณที่สูง จึงเหมาะสำหรับงานฟิล์มที่มีความหนาน้อยกว่า 50 ไมครอน