close

SCGC GREEN POLYMER™

REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร

ด้วยนวัตกรรมในการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจาก SMX™ Technology ทำให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จึงช่วยทำให้ลดความหนาของชิ้นงานลงได้แต่ยังมีความแข็งแรงอยู่ดังเดิม ซึ่งนอกจากจะทำให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างเม็ดพลาสติกลงได้แล้ว ยังทำให้ชิ้นงานมีน้ำหนักเบาลง ส่งผลให้สามารถลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการขนส่งลงได้ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงด้วยเช่นกัน

​ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ smx@scg.com

RECYCLABLE: การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้

จากความต้องการของตลาดที่ต้องการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการผลิตบรรจุภัณฑ์ Mono-Material ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้

SCG จึงได้วิจัยและพัฒนาเม็ดพลาสติก PE และ PP มาผลิตเป็นฟิล์มชั้นต่าง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ Mono Material ที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยสิ่งสำคัญคือต้องสามารถคงคุณสมบัติการใช้งานที่เทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เดิมให้ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ foodbev_pkg@scg.com

RECYCLE: การนำกลับมาใช้ใหม่

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้โซลูชัน “การนำกลับมาใช้ใหม่” ด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี และเครือข่ายในการรวบรวมขยะจากครัวเรือน ทำให้สามารถเปลี่ยนขยะให้เกลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของขยะที่ถูกนำมาใช้ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกอย่าง Global Recycle Standard (GRS)นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25% – 100% ตอบโจทย์นโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก จึงนับได้ว่าเป็นการก้าวล้ำออกมาจากพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบเดิม ๆ ได้อย่างแท้จริง


นอกจากนี้ เอสซีจียังได้พัฒนาเทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งสามารถนำกลับมาผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ ด้วยการใช้สารเร่งปฏิกิริยาทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีอุณหภูมิต่ำ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ greenpolymer@scg.com

RENEWABLE: การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable Compound) เป็นพลาสติกที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยต้นกำเนิดที่มาจากพืช ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ และสามารถนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปได้อย่างไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานการรับรองระดับโลกอย่าง DIN CERTCO ประเทศเยอรมันนี และ Biodegradable Products Institute (BPI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ greenpolymer@scg.com

ไบโอ คอมโพสเทเบิล

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด BIOC01FN เป็นเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกระบวนการขึ้นรูปฟิล์ม สำหรับงานฟิล์มย่อยสลายได้ที่หลากหลาย จุดเด่นของสินค้า: ได้รับรองมาตรฐาน การย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรม จาก DIN CERTCO

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี PCRCA01 เป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของ พลาสติกที่ทำมาจากถุงนมโรงเรียน 30% เหมาะสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) และการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection moulding) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถม ในประเทศไทย และ เอสซีจีซี

S111F เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนที่มีความแข็งแรงสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี SMX ซึ่งมีความเหนี่ยวและความทรงรูปสูง สามารถใช้ผลิตในกระบวนการเป่าฟิล์มที่ให้กำลังการผลิตสูง และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เกรดนี้เหมาะสำหรับการทำฟิล์มคุณภาพสูงที่ใช้งานในอุตสาหกรรม

SMX551BU เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนที่มีความแข็งแรงสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี SMX ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิด IBC (Intermediate Bulk Containers) เกรดนี้สามารถรักษาความแข็งแรงที่สูงขณะหลอมทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการผลิต เกิดกลิ่นและควันที่น้อยมาก

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ SX002J เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีสมบัติการทนต่อการแตกดีเยี่ยม และสมบัติเชิงกลดี รวมทั้งมีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีทั้งในกระบวนการฉีดและการอัดด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับฝาน้ำอัดลมน้ำหนักเบา

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ SX002JA เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีสมบัติการทนต่อการแตกดีเยี่ยม และสมบัติเชิงกลดี รวมทั้งมีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีทั้งในกระบวนการฉีดและการอัดด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งเหมาะสำหรับฝาน้ำอัดลมน้ำหนักเบา