close

SCGC Floating Solar

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จนสำเร็จเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2561 และมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและระบบของทุ่นลอยน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน้ำจาก SCG Floating Solar Solutions จึงได้รับการออกแบบอย่างดี สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบและรองรับแผงโซลาร์เซลล์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังผลิตมาจากเม็ดพลาสติก HDPE สูตรพิเศษ มีคุณลักษณะเป็น food-grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำสูง และทนทาน สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนานกว่า 25 ปี

การบริการ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ: รายงานความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ประเมินงบประมาณและผลตอบแทนโครงการตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
การออกแบบการติดตั้งและวิศวกรรม: ออกแบบการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (PV) ที่เหมาะสม คำนึงถึงด้านสภาพพื้นที่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าและกำลังการผลิตสูงสุด การออกแบบยึดโยง การออกแบบระบบไฟฟ้า และจัดทำแบบการก่อสร้าง โดยตระหนักถึงการใช้งานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสินทรัพย์ของโครงการ
การดำเนินงานและการบำรุงรักษา: ออกแบบโซลูชันสำหรับการดำเนินการผลิต การบำรุงรักษา และตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับโครงการ

ทำไมถึงต้องเป็น SCG Floating Solar Solutions

ความยืดหยุ่นสูง: รองรับแผงโซลาร์เซลล์หลายประเภท และสามารถออกแบบรูปแบบการติดตั้งได้หลากหลาย เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพในการพลิตไฟฟ้าสูงสุด
ความปลอดภัยสูง: มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำและความทนทานที่ดีที่สุดในสินค้าประเภทนี้ อีกทั้งยังมีระยะความสูงเหนือระดับผิวน้ำเกินกว่า 60% เมื่อรับน้ำหนักระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและทนทานต่อสภาพคลื่น ลม และกระแสน้ำที่รุนแรง
จำนวนชิ้นส่วนประกอบน้อย: ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการติดตั้งเฉพาะตัวที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หนัก ลดระยะเวลาในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
solarenergy@scg.com หรือโทร 096 239 4641