close

GRADE

M70

SCGC™ M70 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) M70 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี คุณสมบัติพิเศษ อัตราการไหลตัวในสภาวะของเหลวที่ดีมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว อีกทั้งขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ ของตกแต่งของประดับ ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.932
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 6.00
UV level ASTMG155 8
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) -
แผ่นพับสินค้า