ไทย เอ็มเอ็มเอ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการความปลอดภัย ประจำปี 2563

วันที่: 14 ธ.ค. 2563

กรุงเทพฯ – 14 ธันวาคม 2563 นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการความปลอดภัย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน The Prime Minister’s Industry Award 2020 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา TMMA ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ เราพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เทียบเท่าระดับสากล ด้วยการนำระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ซึ่งเป็นระบบชั้นนำของโลก มาปรับใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัย กระบวนการผลิต การลดต้นทุน ตลอดจนการดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

ทั้งนี้ รางวัล The Prime Minister’s Industry Award หรือรางวัลอุตสาหกรรม จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศ