เอสซีจีจัดงาน "SD SYMPOSIUM RAYONG 2020" จับมือ 180 พันธมิตร แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันที่: 9 พ.ย. 2563

ระยอง – 9 พฤศจิกายน 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ถ่ายทอดสดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” จากเวทีใหญ่ กรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง

โดยเอสซีจี จับมือ 180 พันธมิตร ผนึกกำลังผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมระดมสมอง ชงแก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน

  1. แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
  2. แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” และการเข้าถึงเครื่องจักรการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคง
  3. การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ
  4. เสนอภาครัฐสนับสนุนวงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction

ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดระยอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “ระยองร่วมใจ สร้างเมืองไร้ขยะ” มุ่งจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาขยะทะเล และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธาน และนายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้การต้อนรับ