เอสซีจี รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

เอสซีจี รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

วันที่: 21 ก.ย. 2563

กรุงเทพ – 21 กันยายน 2563 นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับแพลทินัม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labor Management Excellence Award 2020

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของเรา TMMA ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ ที่ร่วมกันพัฒนาและนำมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้ Process Safety Management (PSM) และ Safety Culture มาใช้งานอย่างจริงจัง จนมีผลการดำเนินงานและสถิติความปลอดภัยในระดับดีเด่น และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการในประเภทเดียวกันได้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นการตอบย้ำว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม”

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งจะมีพิธีมอบต่อไป

  • รางวัลระดับแพลทินัม ได้แก่ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
  • รางวัลระดับเพชร ได้แก่ บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด และบริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด

โดยรางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานยอดเยี่ยม และเพื่อยกระดับการจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล