เอสซีจี เปิดตัวโครงการ “The Lifesaver in School ร่วมพิทักษ์ระยองให้ปลอดภัย” มอบหมวกกันน็อก พร้อมอบรม ‘จราจรน้อยผู้พิทักษ์’ มุ่งสร้างสังคมระยองปลอดภัย

วันที่: 14 ต.ค. 2563

ระยอง – 14 ตุลาคม 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้าสร้างสังคมระยองปลอดภัย ผ่านการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็กวัยเรียน เปิดตัวโครงการ The Lifesaver in School ร่วมพิทักษ์ระยองให้ปลอดภัย’ พร้อมมอบหมวกกันน็อกกว่า 500 ใบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตากวน และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในวัยเด็ก พร้อมอบรม ‘จราจรน้อยผู้พิทักษ์’ ที่จะสามารถช่วยเหลือและส่งต่อความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน และทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไป

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวถึงโครงการว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคต จึงต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัย The Lifesaver ผู้พิทักษ์ชีวิต ที่มีจุดเริ่มต้นภายในองค์กร ขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงงาน และล่าสุดมาสู่ระดับโรงเรียน สนับสนุนให้มีการจัดอบรมเรื่องวินัยจราจรและฝึกปฏิบัติเพื่อพิทักษ์ชีวิตคนรอบข้าง เป็นจราจรน้อยที่สามารถช่วยเหลือทางโรงเรียนและผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนได้ อีกทั้งโครงการนี้ ยังจัดให้มีการขีดสีตีเส้นทางเดินรถ ทางม้าลาย การติดป้ายจราจร อาทิ ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้พื้นที่ภายในโรงเรียน”

สถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนของ จ.ระยองในปัจจุบันนั้น เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากมีทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว รวมประมาณ 1 ล้าน 7 แสนคน อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งทางจังหวัดระยองเองก็ได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระที่สำคัญเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นที่ 4 เรื่องหลักคือ เมาไม่ขับ สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย และพกใบขับขี่

ที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้มีส่วนร่วมกับนโยบายเร่งด่วนของทางจังหวัดที่มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายโครงการ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรการองค์กร ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับจังหวัดระยอง การร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งวินัยจราจร 100 เปอร์เซ็น โดยมี 16 สถานีตำรวจดูแล 16 ชุมชน ตลอดจนโครงการ The Lifesaver หมู่บ้านทิวลิป ชุมชนเนินพยอม และหมู่บ้านเฟื่องฟ้า ชุมชนบ้านบน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน