เอสซีจี รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว และ ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่: 25 ก.ย. 2563

ระยอง - 25 กันยายน 2563 11 บริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่บริษัทที่ผ่านเกณฑ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอ'

โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวเขียว และธงขาว-ดาวทอง) ได้แก่ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (site 1) บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (site 3) บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (site 7) บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทไทยเอ็มเอฟซี จำกัด บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลใน 13 ด้าน ได้แก่ การจัดการพื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำ การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน การจัดการน้ำ การจัดการกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสีย การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน การจัดการอุบัติเหตุและอุบัติภัย ข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานฯ นั้น ๆ คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ และการบริหารจัดการโรงงาน