นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี คว้า Eco-World Class ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ขึ้นแท่นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 24 ก.ย. 2563

กรุงเทพฯ - 24 กันยายน 2563 บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมที่ใส่ใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีพี่อิ๊ว สุวิทย์ วิศิษฏ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด และนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2020” ที่ไบเทค บางนา

นายสุวิทย์ วิศิษฏ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาโรงงานภายในนิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็น Eco-Factory ทุกโรงงาน 100% และมีโรงงาน ปิโตรเคมีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (ระดับสูงสุด) ถึง 2 โรงงาน ด้วยการดำเนินงานเป็นเครือข่าย จึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอระหว่างเอสซีจีและจีซี ผนวกกับมีเทคโนโลยีเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม

ภายในงานยังมี 4 โรงงานในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้แก่ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนข้อมูลและส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับรองเป็น Eco-World Class ในปีนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการร่วมกันส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ก้าวสู่การพัฒนาที่ให้ความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม และการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ECO-Champion ระดับที่ 2  ECO-Excellence และระดับที่ 3 ECO-World Class (ระดับสูงสุด) และโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory) อีกด้วย