เอสซีจี ร่วมกับ กนอ. และ 13 พันธมิตร สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร ผนึกกำลังจิตอาสาและเยาวชน เก็บขยะชายหาด จ.ระยอง

วันที่: 19 ก.ย. 2563

ระยอง - 19 กันยายน 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด และ นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 13 องค์กร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 หรือ International Coastal Cleanup 2020 (ICC 2020)

เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่รั่วไหลลงสู่ทะเล พร้อมเรียนรู้หลักเศษฐกิจหมุนเวียน โดยมีจิตอาสาและเหล่าตัวแทนเยาวชน จังหวัดระยอง กว่า 2,000 คน ร่วมเก็บขยะชายหาด

ภายในงานมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันการหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะอีกด้วย

และยังมีกลุ่มตัวแทนเยาวชน จังหวัดระยอง จากโครงการ ‘The Sea Saver - Young Gen’ หรือ เยาวชนผู้พิทักษ์ทะเลจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถด้านดนตรีมาแต่งเพลง “รักต้องแยก” พร้อมทำการแสดงภายในงาน เพื่อจุดประกายเชิญชวนให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการทิ้งและคัดแยกขยะให้ถูกต้อง