เอสซีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน งาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

เอสซีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน งาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

วันที่: 16 ก.ย. 2563

กรุงเทพฯ - 16 กันยายน 2563 นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เอสซีจี รับรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ บริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ ยังได้ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับรางวัล “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร” โดยมี นายมาซานาโอะ โคบายาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด นายสุวิทย์ วิศิษฎ์วรณัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอมินอล จำกัด และนายมนตรี คุณวันดี ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้ความสำคัญต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง (Climate Emergency) ที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ โดยกำหนดเป้าหมายตามนโยบายของเอสซีจี ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 28% ในปี 2573 เพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศา ด้วยการดำเนินโครงการด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน