เท็กซ์พลอร์เดินหน้าเปิดตลาดสากลในงาน 2020 Ethylene Producers' Conference และ 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th GCPS and FPST

วันที่: 4 ก.ย. 2563

17-21 สิงหาคม 2020 เท็กซ์พลอร์ ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน 2020 Ethylene Producers' Conference และ 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th Global Congress on Process Safety (GCPS) and Frontiers in Particles Science and Technology (FPST) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา มุ่งหน้านำ emisspro® และ CiBot™ ออกสู่ตลาดสากล

  • emisspro® สารเคลือบผนังเตาเผาและผิวท่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนรังสีความร้อนของพื้นผิวที่ถูกเคลือบให้ดีขึ้น ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการทนทานการกัดกร่อน การกัดเซาะ และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงของท่อในเตาเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานของท่อสั้นลง
  • CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่แทรกซึมในเนื้อท่อ (carburization) พร้อมทั้งตรวจสอบความบวม (bulging) และความโก่ง (bowing) ของท่อได้อย่างละเอียดในคราวเดียวกัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินสุขภาพของเตา ประเมินอายุท่อที่เหลืออยู่ และวางแผนเปลี่ยนท่ออย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนี้ เป็นการประชุมทางเทคนิคที่สำคัญของปีสำหรับวงการอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ำมันของทวีปอเมริกา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,800 คน จาก 55 ประเทศ ทั่วโลก โดยจัดแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งด้านเทคนิคและความปลอดภัยในโรงงาน ผ่านการบรรยายจากวิทยากร เอกสารวิชาการ และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ