เอสซีจี จัดงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก เฟ้นหาดีไซน์ล้ำสมัย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

วันที่: 2 ก.ค. 2563

กรุงเทพฯ – 2 กรกฎาคม 2563 นายสลิล พานิชสาส์น กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวด Creative Design Contest 2020 ในหมวดถังเก็บน้ำ ร่วมกับ นายดิศนิติ โตวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด โดยมีนาย Daniel Martínez อาจารย์ประจำวิชา Interior and Product Design สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี

งานประกวดในครั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้ร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหางานดีไซน์แปลกใหม่สำหรับสินค้าพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ถังแช่น้ำแข็ง และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการขึ้นรูปจากเอสซีจีเพื่อให้สามารถออกแบบงานที่นำไปผลิตได้จริง นอกจากนี้เอสซีจียังได้เชิญลูกค้าผู้ผลิตชั้นนำในแต่ละกลุ่มสินค้ามาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เช่น บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำ DOS บริษัทพี.อี. คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังแช่น้ำแข็งตราดอกบัว และ บริษัทเจริญมิตร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำและเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มดังกล่าว  ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดให้กับลูกค้า ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอีกด้วย