เอสซีจี มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

วันที่: 13 มี.ค. 2563

ระยอง – 13 มีนาคม 2563 นายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด และนางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม พร้อมผู้บริหารธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง แห่งใหม่ โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้การต้อนรับ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับการเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 3,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชาวชุมชนระยอง โดยจัดทำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด จัดทำระบบบัตรคิวสำหรับผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนศูนย์แพทย์แผนไทย รวมถึงติดตั้งฟิล์มติดกระจกอาคารกันความร้อน พร้อมมอบชุดถังขยะและป้ายให้ความรู้เรื่องการแยกขยะอย่างถูกต้องภายในศูนย์ฯ

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเชิงป้องกันกับชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแจกให้ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จะร่วมส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนระยอง