ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ซีพี ออลล์ และ ดาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ในโครงการ "7 Go Green Recycled Plastic Road"

วันที่: 13 มี.ค. 2562

กรุงเทพฯ – 13 มีนาคม 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดยนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President - Polyolefin and Vinyl Business ร่วมกับซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ในโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road โดยมี คุณสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณวิเชียร จึงวิโรจน์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

7 Go Green Recycled Plastic Road เกิดจากความร่วมมือส่งเสริมแนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเปิดใช้งานบริเวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อให้เกิดประโยชน์หมุนเวียนกลับมาสู่ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล ในระยะแรกทดลอง 2 สาขา ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในสาขาต่อ ๆ ไปในอนาคต