นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี ได้รับการรับรองเป็น “ผู้นำนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence” แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี ได้รับการรับรองเป็น “ผู้นำนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence”  แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

วันที่: 5 มิ.ย. 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรม ระดับ Eco-Excellence จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว  โดยมีนายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช (กลาง) Olefins Operation Director บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม (ซ้าย) ร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุดทำหน้าที่กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล เป็นตัวแทนเข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ขวา)

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด    ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับเป็น Eco-Excellence ในปี 2560  และพร้อมเดินหน้าสู่ระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป