ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์คว้ารางวัลระดับโลก TPM Awards ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement

วันที่: 10 เม.ย. 2560

สุชัย อัศวถาวรวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPC พร้อมด้วยคณะทำงาน รับรางวัล TPM Awards 2016 ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ทั้งนี้ ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้  

TPM Awards เป็นรางวัลที่สถาบัน JIPM ที่มอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานเชิงนวัตกรรมในการปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน