เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560  องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560 องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่: 12 ธ.ค. 2560

นายชลณัฐ ญาณารณพ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรเอกชนที่มีผลงานในการดำเนินงานที่โดดเด่นทางด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน จากนายสุธี มากบุญ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ (6 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเรื่องดื่มไม่ขับทั้งภายในงานและนอกงานจนได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทผลงานดีเด่นด้านการจัดการปัญหาเมาแล้วขับเมื่อปี 2554 และในปี 2558 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (The Life Saving Rules) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรภายใต้แนวคิด The LifesaverTM หรือ ผู้พิทักษ์ชีวิต เพื่อให้พนักงานดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และช่วยดูแลผู้ที่อยู่รอบตัวให้ปลอดภัยด้วย เป็นเสมือนผู้พิทักษ์ชีวิตให้กันและกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดระยองในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับชุมชนรอบโรงงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยน่าอยู่ตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest 2017  หนุนลูกค้าปรับตัวเชิงรุกสู่ยุคดิจิทัล

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest 2017 หนุนลูกค้าปรับตัวเชิงรุกสู่ยุคดิจิทัล

วันที่: 17 พ.ย. 2560

ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest ครั้งที่ 2 ประจำปี 2017 ภายในงานได้มีเสวนาเรื่อง “ธุรกิจเชิงรุก สู่ยุค Digital” เพื่อจุดประกายให้ลูกค้าปรับตัวให้ทันในยุคดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยี และดิจิทัล มาเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากกูรูสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทย “บิลค์ เอเชีย” (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการนำดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเชิงวิเคราะห์ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทางธุรกิจปิโตรเคมีในช่วงครึ่งแรก ปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจสำหรับลูกค้าด้วย ในภาพ : จากซ้ายไปขวา ปริญญ์ พานิชภักดิ์ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัดไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่: 15 พ.ย. 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมี นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการเข้ารับโล่จากประวัติและผลงานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแผนงานของหน่วยงานในการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการองค์กรปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้กำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร มุ่งสู่“องค์กรแห่งวัฒนธรรมความปลอดภัย” มาตั้งแต่ปี 2552 และสร้างวัฒนธรรม “ดื่มไม่ขับ” ขึ้นในปี 2553 มีการกำหนด 9 กฎพิทักษ์ชีวิต หรือ “The Life Saving Rules” ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นต่ำบังคับใช้กับพนักงานทุกคน และต่อยอดด้วยการรณรงค์ผ่านแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงได้สนับสนุนให้เกิดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งกับภายในองค์กร คู่ธุรกิจ และกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตได้ทางเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/TheLifesaver/
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์  ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

วันที่: 13 พ.ย. 2560

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่ากนอ. และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2017 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับเป็น Eco-Excellence ในปีนี้ และพร้อมเดินหน้าสู่ระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี 3 ระดับ ได้แก่ Eco-Champion: ระดับที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม Eco-Excellence: ระดับที่มุ่งสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ Eco-World Class: ระดับที่สามารถเป็นต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอสซีจี เคมิคอลส์ โชว์นวัตกรรมพลาสติกสำหรับผลิตสายไฟ เดินหน้าจัดสัมมนาด้านเทคนิค  พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ “เซียร์รา เอฟอาร์” วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ

เอสซีจี เคมิคอลส์ โชว์นวัตกรรมพลาสติกสำหรับผลิตสายไฟ เดินหน้าจัดสัมมนาด้านเทคนิค พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ “เซียร์รา เอฟอาร์” วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ

วันที่: 11 ต.ค. 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคม ในงานมหกรรมการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี International Wire & Cable Trade Fair for Southeast Asia 2017 ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคมที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยไปจัดแสดง เช่น เม็ดพลาสติกที่ป้องกันและควบคุมการลุกลามไฟ (Flame Retardant Compounds) เม็ดพลาสติกที่ลดควันและลดการปล่อยสารฮาโลเจน (Low Smoke Halogen Free Compounds) รวมทั้งเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการจากหลายประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในงานนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดสัมมนาทางด้านเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกใช้เม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟเพื่อความปลอดภัย และให้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้แนะนำนวัตกรรมวัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ “เซียร์รา เอฟอาร์” (CIERRA FR) โดยมี มร.ทิโมที แมคคาฟรี (Mr. Timothy McCaffery) Global Business Director - New Materials and Technology (ซ้ายสุด) และ ดร.วันทินี วิรัตยาพร วิศวกรด้าน Compound Formulation บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ ADSS Cable (New Implication of Thai Industrial Standard for ADSS Cable) โดยมี รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และประธานคณะกรรมการวิชาการ 892 หรือ กว 892 ทำงานเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเคเบิลเส้นใยนำแสง (ที่ 2 จากซ้าย) คุณพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ นักวิชาการมาตรฐานและเลขานุการคณะ กว.892 (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณปราโมทย์ จงวิริยะเจริญชัย ผู้จัดการ OSP Engineering จาก True Internet Corporation (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจเม็ดพลาสติกสำหรับงานสายไฟและสายโทรคมนาคม คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
10 บริษัท ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว  ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุปทาน

10 บริษัท ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายสีเขียวทั้งห่วงโซ่อุปทาน

วันที่: 22 ก.ย. 2560

บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด หรือ ROCในเอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้ผลิตสารโอเลฟินส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 โดยมีนาย มงคล พฤกษ์วัฒนา (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนาง อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) ประจำปี 2560 อีกจำนวน 9 บริษัท รวม 11 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด (ได้รับรางวัล 2 โรงงาน) บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ได้รับรางวัล 2 โรงงาน) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อสร้างเครือข่ายสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน