เอสซีจี เคมิคอลส์ นำทัพนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการ K 2016 รุกตลาดโลก ชู R&D เป็นตัวขับเคลื่อนสร้างสรรค์เทคโนโลยี

วันที่: 21 ต.ค. 2559

ดุสเซลดอร์ฟ : 21 ตุลาคม 2559 - เอสซีจี เคมิคอลส์ ทุ่มงบกว่า 3,300 ล้านบาท ผลักดันงานวิจัย สู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า ล่าสุดยกขบวนนวัตกรรมพลาสติกร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ K 2016 งานแสดงนวัตกรรมพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการโดยนำเสนอในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือ HVA (High Value Added Products and Services) โดยมุ่งคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง และได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การร่วมมือกับคู่ค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน  การนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยและสถาบันชั้นนำระดับโลก”

 

นายชลณัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อปี 2014 เราได้ลงทุนในบริษัท Norner AS ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลก ถึงแม้ว่า เราจะลงทุนใน Norner แต่ Norner ก็ยังคงความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญของเอสซีจี เคมิคอลส์”

 

ปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์ มีทีมงานวิจัยประมาณ 500 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิจัยระดับ Ph.D. คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือ ASTEC (Advanced Science and Technology Center) ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล  พร้อมทั้งจัดสรรงบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016 เอสซีจี เคมิคอลส์ ตั้งงบวิจัยและพัฒนาไว้ 3,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของเอสซีจี ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรก ได้ใช้งบวิจัยและพัฒนาไปประมาณ 1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของยอดขายรวม และมีสัดส่วนสินค้า HVA ของเอสซีจี เคมิคอลส์ คิดเป็นร้อยละ 31 คาดว่าภายในปี 2016 เอสซีจี เคมิคอลส์ จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 140 ฉบับ ซึ่งเป็นการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

“ล่าสุด เราได้เลือกสรรนวัตกรรมสินค้าและบริการ HVA ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาดโลก มาจัดแสดงในงานนิทรรศการ K 2016 งานแสดงนวัตกรรมสินค้าพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประเทศเยอรมนี  เรามั่นใจว่า การนำนวัตกรรมสินค้าและบริการมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ K 2016 จะเป็นการนำเสนอทางเลือกและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ลูกค้า ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสให้เอสซีจี เคมิคอลส์ ในการหาพันธมิตรจากนานาชาติมาช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันในตลาดโลกต่อไป” นายชลณัฐกล่าว

 

คอนเซ็ปต์ของบูทเอสซีจี เคมิคอลส์ ในการจัดแสดงสินค้าในงานนิทรรศการ K 2016 คือ Building Success Together ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับลูกค้าใน 3 ด้าน คือ Partnership การทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาความต้องการเชิงลึกเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า Solution การตอบโจทย์ของลูกค้าโดยนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร Innovation การมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าและบริการ HVA เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และลูกค้าปลายทาง

 

สำหรับไฮไลท์นวัตกรรมสินค้า HVA ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่นำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ K 2016 อาทิ Functional Materials  นวัตกรรมสารพิเศษที่นำไปใช้ในสินค้า HVA หลากหลายประเภท New Generation PE นวัตกรรมที่พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 40 สามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภท อาทิ ฟิล์มชนิดบางพิเศษ ที่ใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้

 

ล่าสุด เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE 112 ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นสำหรับท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และประปา โดยสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE 100 ถึงร้อยละ 12 จึงสามารถลดความหนาของท่อ และเพิ่มปริมาตรขนส่งได้มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เม็ดพลาสติก PE 100 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในอุตสาหกรรมประปา เหมืองแร่ และก๊าซธรรมชาติ

 

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมอื่น ๆ อาทิ เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน Thermoform สำหรับกล่องอาหารแบบ Freeze-to-Heat ที่สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ –40C ถึง 130C ได้โดยไม่ทิ้งสารอันตรายเจือปน เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผ่านการฆ่าเชื้อระดับสูงได้ด้วยรังสีแกมม่า ซึ่งได้รับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นต้น 

นิคมอาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ  Eco-Champion สามปีซ้อน

นิคมอาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-Champion สามปีซ้อน

วันที่: 20 ธ.ค. 2559

ประจักษ์ โสธรศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด และ Service Solution Leader บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รับโล่ห์รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco – Champion จากพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-Champion ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 19 แห่งที่ได้รับการรับรองดังกล่าวโดยมีวีระศักดิ์ แจ้งการ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด และวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม (ขวาสุด) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน การรับรองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเต็มรูปแบบ
เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบชุดสนามเด็กเล่นให้เด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองหว้า กาญจนบุรี

เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบชุดสนามเด็กเล่นให้เด็ก ๆ โรงเรียนบ้านหนองหว้า กาญจนบุรี

วันที่: 1 ธ.ค. 2559

เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้า จ.กาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ๆโดยรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ที่สามจากซ้าย) และน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ Brand Management Office Manager (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับ จำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ที่สองจากซ้าย) และ อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ที่สี่จากซ้าย) ชุดสนามเด็กเล่นผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย และมีสีสันสวยงาม มูลค่า 450,000 บาท การมอบชุดสนามเด็กเล่นนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม โดยนับเป็นแห่งที่ 4 ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (NPI) ในเอสซีจี เคมิคอลส์ยังได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ‘ธนาคารขยะรีไซเคิล’ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้า รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรอบประตู หน้าต่าง และรางน้ำฝนของ Windsor ในการสร้างอาคารเรียนร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีด้วย
เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน  นำทีมจิตอาสาจากระยอง ร่วมสร้างฝายตามแนวพระราชดำริครบ 70,000 ฝาย

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน นำทีมจิตอาสาจากระยอง ร่วมสร้างฝายตามแนวพระราชดำริครบ 70,000 ฝาย

วันที่: 1 ธ.ค. 2559

สมชาย หวังวัฒนาพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมด้วย ธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานงานสืบสานพระราชปณิธาน “สืบสาน พระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย” พร้อมมอบอุปกรณ์สร้างฝายให้กับกลุ่มจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม อันได้แก่ พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ชุมชน หน่วยงานราชการ นักเรียนอาชีวะใน จ.ระยอง และกลุ่มจิตอาสาจากเครือข่ายของเอสซีจี เพื่อร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ให้ครบ 70,000 ฝาย กิจกรรม “สืบสาน พระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เอสซีจีร่วมกับชุมชนเครือข่ายโครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง กาญจนบุรี ลำปาง สระบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 150 ฝาย ในพื้นที่ จ.ระยอง
เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้า “SCG Chemicals Digest” ส่องวัฒนธรรม สร้างโอกาส เจาะตลาด CLMV

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดสัมมนาลูกค้า “SCG Chemicals Digest” ส่องวัฒนธรรม สร้างโอกาส เจาะตลาด CLMV

วันที่: 8 พ.ย. 2559

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ส่องวัฒนธรรม สร้างโอกาส เจาะตลาด CLMV” เพื่อจุดประกายให้คู่ค้าเห็นโอกาสและมุมมองในการทำตลาดกับกลุ่มประเทศ CLMV และให้ข้อมูลความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละประเทศ เพื่อนำไปวางแผนการผลิตและการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด CLMV ได้ดี ในงานได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ (ขวา) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร. มนธิรา ราโท (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมี ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ
เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

วันที่: 11 ต.ค. 2559

คุณชลณัฐ ญาณารณพกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และคุณณรงค์ เขียดเดชผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างแท้จริง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3 โครงการ ได้แก่ หุ่นยนต์ตรวจสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง ช่วยทดแทนการทำงานของคนบนพื้นที่อันตราย การออกแบบพัฒนากำแพงกันเสียงบนสะพานด้วยพลาสติกน้ำหนักเบา และตู้เก็บค่าผ่านทางที่ออกแบบพิเศษตามหลักสรีรวิทยา
เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่เพื่อผู้พิการ”

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่เพื่อผู้พิการ”

วันที่: 11 ต.ค. 2559

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่เพื่อผู้พิการ” ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำผลิตภัณฑ์พลาสติกมาออกแบบพัฒนาเท้าเทียมแบบยืดหยุ่นพิเศษ ที่ช่วยลดแรงกระแทกจากการเดินและป้องกันการบาดเจ็บให้แก่ผู้พิการ โดยมีคุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด (ที่ห้าจากซ้าย) คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่สามจากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กลาง) ร่วมลงนาม โครงการพัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่เพื่อผู้พิการ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาจากการใช้ขาเทียมแล้วเกิดอาการบาดเจ็บของข้อเข่า สะโพกและหลัง ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยทีม Design Catalyst จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพลาสติก มาพัฒนาดีไซน์ของเท้าเทียมให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ และเสริมสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน