เอสซีจี ตอบโจทย์เทรนด์ในอนาคตด้วยนวัตกรรมในงาน SCG Innovative Exposition 2015

เอสซีจี ตอบโจทย์เทรนด์ในอนาคตด้วยนวัตกรรมในงาน SCG Innovative Exposition 2015

วันที่: 4 พ.ย. 2558

นายกานต์ ตระกูลฮูน (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส(ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และนายนิธิ ภัทรโชค (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ตลาดในประเทศ เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เปิดตัวงาน SCG Innovative Exposition 2015 ภายใต้แนวคิด Innovation that Cares "นวัตกรรมใส่ใจและสร้างสรรค์ เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน"แสดงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมโชว์ไฮไลท์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย "SCG Eldercare Solution" และอีกหลากหลายนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ร่วมสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมได้ในงาน "SCG Innovative Exposition 2015" ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2015 ณ SCG Experience (เลียบทางด่วนเอกมัย -รามอินทรา) วันอาทิตย์ -พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 19.00 น. และวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 10.00 -21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2586-2222 หรือ http://innoexpo.scg.co.th
เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลักดันนวัตกรรมสินค้า HVA อย่างต่อเนื่อง โชว์ศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาระดับสากล

เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลักดันนวัตกรรมสินค้า HVA อย่างต่อเนื่อง โชว์ศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาระดับสากล

วันที่: 20 ก.พ. 2558

คุณชลณัฐ ญาณารณพ (แถวยืน กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ และทีมนักวิจัย ต้อนรับสื่อมวลชนในการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือ ASTEC (Advanced Science and Technology Center) ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง พร้อมเผยกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมศักยภาพทั้งด้านบุคคลากรและเครื่องมือ เพื่องานวิจัยและพัฒนาภายในเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมถึงการวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยชั้นนำระดับโลก เช่น การจัดตั้งศูนย์วิจัย SCG – University of Oxford Centre of Excellenceเป็นต้น ในปี 2558 เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลักดันสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products and Services: HVA) อย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 2,100 ล้านบาท ตั้งเป้าสัดส่วนสินค้า HVA ร้อยละ 29 คาดว่าจะมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอีกกว่า 14 รายการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากว่า 120ประเทศทั่วโลก