Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019

Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019

วันที่: 27 ม.ค. 2563

Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้นำนวัตกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ มาร้อยเรียงสื่อสารผ่านแนวคิด “Passion for a Better World” แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกและโซลูชันต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาส่งมอบแด่ลูกค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อสรรค์สร้างอนาคตของโลกที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน

อ่านคอลัมน์เต็มได้ที่ 
http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2692

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

วันที่: 30 ม.ค. 2563

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน จากปัญหาขยะทะเลในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดการขยะบนบกที่ยังขาดประสิทธิภาพ เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพัฒนา "ทุ่นกักขยะลอยน้ำ" ขึ้นโดยออกแบบให้มีกลไกฝาเปิดปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดันช่วยกักขยะลอยน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หลุดลอยออกนอกทุ่นตามอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ล่าสุด เอสซีจีได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แม้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาขยะในทะเลได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนก็คือ ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยป้องกันการเกิดขยะทะเลตั้งแต่ต้นทางนั่นเอง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากคอลัมน์ Building Success Together ได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2694
STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

วันที่: 30 ม.ค. 2563

STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Development เป็นเรื่องที่สามารถเริ่มและปลูกฝังได้ในจิตใจของทุกคนAll Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสเวน รัสมุสเซ่น Chief Innovator แห่ง Starboard แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำประเภทเซิร์ฟบอร์ด เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อร่วมดูแลและรักษาโลกใบนี้ อ่านบทความฉบับเต็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/interview/2734
ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

วันที่: 11 ธ.ค. 2562

คุณเห็น อย่างที่พวกเขาเหล่านี้เห็นไหม ‘เห็นคุณค่าทรัพยากร’ ‘เห็นใจ และร่วมแบ่งปัน’ ‘เห็นโอกาสสร้างคุณค่า’ ‘เห็นปัญหา และลงมือทำ’ มาร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน SCG สนับสนุนชุมชนไร้ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ชุมชน
SCG™ HDPE S111F for High Impact Film บรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและเบทาโกร

SCG™ HDPE S111F for High Impact Film บรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและเบทาโกร

วันที่: 30 ต.ค. 2562

เรื่องราวความร่วมมือระหว่างเครือเบทาโกรและธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษที่มีความโดดเด่นเรื่องความแข็งแรงและความเหนียว จึงสามารถลดเนื้อวัสดุในการผลิตลงได้ ตอบโจทย์คุณสมบัติความต้องการของสายการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านคอลัมน์เต็มได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2638
ขับดี: นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน

ขับดี: นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน

วันที่: 19 ก.ค. 2562

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที แค่หลับในวูบเดียว ก็อาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน จึงเป็นที่มาของการคิดค้นแอปพลิเคชัน “ขับดี” นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ก่อนเกิดการหลับใน ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบ AI ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการง่วง เหนื่อยล้า หรือเพลียสะสม แปลงเป็นข้อมูลให้แอปพลิเคชันวิเคราะห์ใบหน้าของผู้ขับรถ หากพบอาการที่เสี่ยงต่อการหลับในแอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้คนขับมีสติ และหาจุดจอดพักอย่างเหมาะสม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคอลัมน์ “ขับดี นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน” อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2422
รวมพลังยกระดับสุขาภิบาลของโลก

รวมพลังยกระดับสุขาภิบาลของโลก

วันที่: 27 พ.ค. 2562

"ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศไทย" หรือ SCG Reinvented Toilet ห้องน้ำพร้อมระบบบำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร สามารถแยกน้ำและกากของเสียออกจากกันได้ 100% โดยไม่มีของเสียที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน้ำ และแม่น้ำลำคลอง จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก และยังนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2219