SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

วันที่: 1 ก.ค. 2563

บริการที่ครบวงจรของ SCG Floating Solar Solutions เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบรูปแบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดหาสินค้าและติดตั้งแบบครบวงจร การยึดโยงอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยสูง รวมถึงการบริหารจัดการช่วงดำเนินงานและการบำรุงรักษา พร้อมรับประกันสินค้าสูงสุด 25 ปีตลอดอายุโครงการ โดยระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปีขึ้นอยู่กับขนาดของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำและปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ solarenergy@scg.com
อ่านคอลัมน์ฉบับบเต็มได้ที่ 
http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/3069

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

เปิดมุมมองบรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งานและสิ่งแวดล้อม

วันที่: 10 มิ.ย. 2563

ในโลกยุคปัจจุบันนี้สามารถกล่าวได้ว่า ‘พลาสติก’ คือวัสดุที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะพลาสติกมีสมบัติสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น ความใส ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดและ ปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้พลาสติกได้รับความนิยม ในวิดีโอนี้เราจึงขอชวนทุกคนมาพบกับบทสัมภาษณ์อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติก ทั้งจากต้นทางการผลิตและปลายทางการใช้งานของผู้บริโภค อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/interview/3077
'คุ้มค่า' นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

'คุ้มค่า' นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

วันที่: 27 พ.ค. 2563

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” นำร่องใช้งานกับธนาคารขยะหลายแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ไปใช้งานจริง จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนบวกกับเป้าหมายที่ต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีหลักประกัน และมีรายได้ โครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อการประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำขยะมาสร้างมูลค่าและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชน โดยมีแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อ่านบทความฉบับเต็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่ http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2862
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นสวนกล้วยหอม พร้อมต่อยอดด้วยดิจิทัล

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นสวนกล้วยหอม พร้อมต่อยอดด้วยดิจิทัล

วันที่: 26 พ.ค. 2563

“โครงการอยู่ดี ร่ำรวย ปลูกกล้วยกับเอสซีจี” เพื่อกลุ่มผู้พิการ ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เริ่มต้นบนผืนดินแห้งแล้งที่แม้แต่เหล่าวัชพืชก็ยังไม่อาจเติบโตได้ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของของกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพนักงานจิตอาสาของเอสซีจีที่ ที่มาช่วยกันทำให้ที่ดินรกร้างกลายเป็นแปลงกล้วยหอมที่เติบโตออกผลได้อย่างงดงาม จนทำให้ผู้คนมีความหวังงอกงามตามไปด้วย อ่านบทความฉบับเต็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2842
“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

วันที่: 30 ม.ค. 2563

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน จากปัญหาขยะทะเลในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดการขยะบนบกที่ยังขาดประสิทธิภาพ เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพัฒนา "ทุ่นกักขยะลอยน้ำ" ขึ้นโดยออกแบบให้มีกลไกฝาเปิดปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดันช่วยกักขยะลอยน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หลุดลอยออกนอกทุ่นตามอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ล่าสุด เอสซีจีได้พัฒนาต่อยอดไปสู่ “หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แม้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาขยะในทะเลได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนก็คือ ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยป้องกันการเกิดขยะทะเลตั้งแต่ต้นทางนั่นเอง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากคอลัมน์ Building Success Together ได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2694
STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

วันที่: 30 ม.ค. 2563

STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Development เป็นเรื่องที่สามารถเริ่มและปลูกฝังได้ในจิตใจของทุกคนAll Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสเวน รัสมุสเซ่น Chief Innovator แห่ง Starboard แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำประเภทเซิร์ฟบอร์ด เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อร่วมดูแลและรักษาโลกใบนี้ อ่านบทความฉบับเต็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/interview/2734
Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019

Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019

วันที่: 27 ม.ค. 2563

Passion for a Better World: นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K2019 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้นำนวัตกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ มาร้อยเรียงสื่อสารผ่านแนวคิด “Passion for a Better World” แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกและโซลูชันต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาส่งมอบแด่ลูกค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อสรรค์สร้างอนาคตของโลกที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน อ่านคอลัมน์เต็มได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2692