ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

วันที่: 11 ธ.ค. 2562

คุณเห็น อย่างที่พวกเขาเหล่านี้เห็นไหม

‘เห็นคุณค่าทรัพยากร’
‘เห็นใจ และร่วมแบ่งปัน’
‘เห็นโอกาสสร้างคุณค่า’
‘เห็นปัญหา และลงมือทำ’

มาร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
SCG สนับสนุนชุมชนไร้ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ชุมชน

SCG™ HDPE S111F for High Impact Film บรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและเบทาโกร

SCG™ HDPE S111F for High Impact Film บรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและเบทาโกร

วันที่: 30 ต.ค. 2562

เรื่องราวความร่วมมือระหว่างเครือเบทาโกรและธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษที่มีความโดดเด่นเรื่องความแข็งแรงและความเหนียว จึงสามารถลดเนื้อวัสดุในการผลิตลงได้ ตอบโจทย์คุณสมบัติความต้องการของสายการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านคอลัมน์เต็มได้ที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2638
ขับดี: นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน

ขับดี: นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน

วันที่: 19 ก.ค. 2562

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที แค่หลับในวูบเดียว ก็อาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน จึงเป็นที่มาของการคิดค้นแอปพลิเคชัน “ขับดี” นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่ก่อนเกิดการหลับใน ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบ AI ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการง่วง เหนื่อยล้า หรือเพลียสะสม แปลงเป็นข้อมูลให้แอปพลิเคชันวิเคราะห์ใบหน้าของผู้ขับรถ หากพบอาการที่เสี่ยงต่อการหลับในแอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนเพื่อให้คนขับมีสติ และหาจุดจอดพักอย่างเหมาะสม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคอลัมน์ “ขับดี นวัตกรรมจากความห่วงใย เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการทำงาน” อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2422
รวมพลังยกระดับสุขาภิบาลของโลก

รวมพลังยกระดับสุขาภิบาลของโลก

วันที่: 27 พ.ค. 2562

"ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศไทย" หรือ SCG Reinvented Toilet ห้องน้ำพร้อมระบบบำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร สามารถแยกน้ำและกากของเสียออกจากกันได้ 100% โดยไม่มีของเสียที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน้ำ และแม่น้ำลำคลอง จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก และยังนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.allaroundplastics.com/article/innovation/2219
เท้าเทียมรูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

เท้าเทียมรูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

วันที่: 27 พ.ค. 2562

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย พันธมิตรทางด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และรับเบอร์โซล ผู้ชำนาญด้านการออกแบบและผลิตรองเท้าชั้นนำของประเทศ สร้างสรรค์โอกาสใหม่ให้แก่ผู้พิการด้วยการพัฒนา “เท้าเทียมรูปแบบใหม่” ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิมให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นก้าวย่างสำคัญแก่ผู้พิการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.allaroundplastics.com/en/article/innovation-en/2323
เปิดมุมมองเมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมพลาสติก

เปิดมุมมองเมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมพลาสติก

วันที่: 26 มี.ค. 2562

"เมกะเทรนด์" คือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในระดับโลก ตั้งแต่เศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ หรือปรับแผนธุรกิจให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้เร็วที่สุด All Around Plastics ขอชวนมาจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจของคุณ ผ่านมุมมองและคำแนะนำของ 4 กูรูจากหลากหลายวงการ ได้แก่ - รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - คุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) - คุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี อ่านคอลัมน์ฉบับเต็มที่ www.scgchemicals.com/allaroundplastics
เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. ยกระดับมาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมพลาสติก PE112 รายแรกของโลกที่เกาะสมุย

เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. ยกระดับมาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมพลาสติก PE112 รายแรกของโลกที่เกาะสมุย

วันที่: 26 มี.ค. 2562

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับมาตรฐานการส่งน้ำประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ทะเลจาก อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราชไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE112 จากเอสซีจี รายแรกของโลกมาใช้ในการผลิตท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเล ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษ คือ ทนแรงดันสูงขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับเม็ดพลาสติก PE100 ที่ใช้ทั่วไปในตลาด จึงมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ โครงการ “ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคของชาวสมุย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่https://scgchemicals.com/th/news-media/news-events/press-release/detail/444