'คุ้มค่า' นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

'คุ้มค่า' นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

วันที่: 27 พ.ค. 2563

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพัฒนาและนำแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” นำร่องใช้งานกับธนาคารขยะหลายแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ ไปใช้งานจริง จากการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนบวกกับเป้าหมายที่ต้องการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีหลักประกัน และมีรายได้ โครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อการประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำขยะมาสร้างมูลค่าและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชน โดยมีแอปพลิเคชัน ‘คุ้มค่า’ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

อ่านบทความฉบับเต็มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ที่ http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2862