CiBot™ ไซบอท หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน

CiBot™ ไซบอท หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน

วันที่: 22 ต.ค. 2561

อีกก้าวของการยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการตรวจท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พัฒนา “หุ่นยนต์ไซบอท” ฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุท่อ (Coil) ในเตาปฏิกรณ์ได้พร้อมกันถึง 3 ฟังก์ชั่น ทั้งปริมาณคาร์บอนที่แทรกซึมในเนื้อท่อ (Carburization) ความบวม (Bulging) และความโก่ง (Bowing) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้สามารถตรวจวัดสภาพและประเมินอายุการใช้งานของท่อได้อย่างปลอดภัย ละเอียด แม่นยำ รวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย และส่งผลดีไปถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เนเธอร์แลนด์ เลขที่ NL 2016102

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ยุโรป เลขที่ EP 17730285.8