วินิจฉัยเครื่องจักรในโรงงานด้วย 3D Virtual Plant

วินิจฉัยเครื่องจักรในโรงงานด้วย 3D Virtual Plant

วันที่: 2 ธ.ค. 2564

Smart 3D Virtual Plant โรงงานเสมือนจริงสามมิติ

ความล้ำของโรงงานเสมือนจริง จาก SCG Chemicals ที่สามารถตรวจสอบ และซ่อมบำรุงได้เลย ไม่ต้องรอให้เครื่องจักรมีปัญหาก่อน เพราะเทคโนโลยีนี้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมทั้งโรงงาน ช่วยวางแผนการทำงานบำรุงรักษา รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถคาดการณ์ความผิดปกติ และเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้รับมือได้ทันท่วงที สร้างความปลอดภัยให้พนักงานและชุมชนรอบข้าง

ผู้ที่สนใจ “แพลตฟอร์มดูแลการทำงานของเครื่องจักรแบบดิจิทัล หรือ Digital Reliability Platform” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
Email:
repconex@scg.com / Line Official: @repconex