ตรวจเช็กเครื่องจักรในโรงงาน ด้วยระบบออนไลน์ Smart Workforce และ Smart OFA

ตรวจเช็กเครื่องจักรในโรงงาน ด้วยระบบออนไลน์ Smart Workforce และ Smart OFA

วันที่: 22 พ.ย. 2564

ไม่ว่าจะสุขภาพหรือเครื่องจักร เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้

Digital Reliability Platform โซลูชันดิจิทัลช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา ระยะทาง สถานที่ สามารถควบคุมโรงงานระยะไกลลดข้อผิดพลาด และเข้าถึงข้อมูลได้อยากรวดเร็ว ช่วยวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ ผู้ที่สนใจ “แพลตฟอร์มดูแลการทำงานของเครื่องจักรแบบดิจิทัล หรือ Digital Reliability Platform”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Email: repconex@scg.com หรือ Line Official: @repconex