โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm)

วันที่: 19 มี.ค. 2561

เอสซีจี เคมิคอลส์ นำจุดเด่นของตนเองจากการเป็นธุรกิจปิโตรเคมีผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผนวกกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จเป็น “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” รายแรกในประเทศไทย ชมวีดีโอ คลิกhttps://www.scgchemicals.com/th/news-media/media/video/40​

INTERNATIONAL WIRE & CABLE TRADE FAIR FOR SOUTHEAST ASIA 2017

วันที่: 26 ก.ย. 2560

งาน Wire Southeast Asia 2017 – the 12th International Wire & Cable Trade Fair for Southeast Asia นวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับสายไฟ และสายเคเบิล จากเอสซีจี เคมิคอลส์ วันที่ 19 - 21 กันยายน 2560สถานที่ BITEC บางนา (บูท A17) นวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับสายไฟ และสายเคเบิล จากเอสซีจี เคมิคอลส์ได้แก่ : เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำเปลือกหุ้มสายไฟสีดำ (Black Compound Jacketing) และฉนวน (Insulation) ของสาย LAN และ Filler Rod : เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานไทยและสากล สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานสายไฟภายในอาคาร สายไฟสำหรับการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปกาวสำหรับสายเคเบิล และสายเคเบิลชนิดพิเศษต่าง ๆ เช่น สายเคเบิลที่มีฉนวนป้องกันไฟ (High Flame Retardant)และ สายเคเบิลที่มีควันน้อยและปราศจากฮาโลเจน : เม็ดพลาสติก XLPE ด้วยเทคโนโลยี Siloplast และ Siloxance ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ XLPE ที่หลากหลาย เหมาะกับงานสายไฟที่มีแรงดันระดับต่ำถึงปานกลาง (25 kV) สัมมนาทางด้านเทคนิค จาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 : 14:00-14:30 น. Right materials for Wire & Cable applications : 14:30-15:00 น. Novel halogen free inorganic flame retardants : 15:00-15:30 น. New Implication of Thai Industrial Standard (TIS) for ADSS cable

Thailand Industry Expo 2017

วันที่: 2 ส.ค. 2560

ภาพบรรยากาศงาน Thailand Industry Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย” One Transformation, Thousand Opportunitiesพบนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย Inspection Robots นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในการทำงานในบางพื้นที่ของโรงงานที่เข้าไปตรวจสอบได้ยากแล้ว หุ่นยนต์ยังสามารถตรวจสอบได้ละเอียด แม่นยำ ช่วยลดต้นทุน และช่วยให้บริหารจัดการโรงงานทั้งระบบได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น Underwater Visualizer Robot หุ่นยนต์ดำน้ำ หุ่นยนต์ดำน้ำ มีคุณสมบัติดำน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร ใช้ทำงานสำรวจใต้น้ำแทนคน โดยเฉพาะโครงสร้างใต้น้ำบริเวณท่าเรือที่อาจโดนน้ำทะเลกัดกร่อนซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของท่าเรือ การสำรวจโดยใช้นักประดาน้ำเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและใช้เวลาหลายวันซึ่งอาจกระทบกำหนดการของเรือที่จะเข้าเทียบท่าได้ ขณะที่หุ่นยนต์ดำน้ำสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่านักประดาน้ำ 3-5 เท่า และยังมีความปลอดภัยไม่ต้องปฏิบัติงานใต้น้ำอีกด้วย หมายเหตุ: หุ่นยนต์ดำน้ำต้นแบบ เป็นผลงานร่วมพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและเอสซีจี เคมิคอลส์ Aerial Visual Inspection Robot หุ่นยนต์บินสำรวจ หุ่นยนต์บินสำรวจ ใช้บินสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน โดยเฉพาะปล่องไฟในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Flare Stack ซึ่งมีความสูงเท่ากับตึก 40 ชั้นและยังมีอุณหภูมิปลายปล่องที่สูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนปีนขึ้นไปตรวจสอบ ส่งผลให้มีความยุ่งยากและต้นทุนในการซ่อมบำรุงสูง หุ่นยนต์บินสำรวจพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการบินสำรวจในโรงงานปิโตรเคมี โดยทำงานในโหมดนักบินอัตโนมัติ (Autopilot) เพื่อป้องกันการบินเข้าในพื้นที่เสี่ยงและมุมอับล่วงหน้าก่อนขึ้นบิน และติดตั้งระบบสำรองหลายระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินสูงสุด ทั้งนี้การที่สามารถตรวจสอบปล่องไฟได้ในขณะที่โรงงานไม่ต้องหยุดการผลิต ช่วยให้การวางแผนซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก ระบบความปลอดภัยของหุ่นยนต์บินสำรวจที่พิเศษและแตกต่างจากโดรนทั่วไป ได้แก่ 1. สามารถกำหนดแผนการบินล่วงหน้าได้และป้องกันการบินเข้าสู่จุดเสี่ยงและมุมอับสัญญาณ 2. สามารถกำหนดขอบเขตการบินและกำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการตกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 3. สามารถกลับมาที่จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ กรณีที่สัญญาณควบคุมขาดหายหรือแบตเตอรี่อ่อน 4. ผู้ควบคุมสามารถทำการควบคุมด้วยตนเอง กรณีที่ Autopilot มีปัญหาหรืออับสัญญาณ GPS 5. ออกแบบ failure-proof ด้วยการใช้ multiprocessor ควบคุมด้วยคลื่นความถี่หลายย่าน และระบบ GPS ความแม่นยำสูงรับสัญญาณจากหลายแหล่ง Plastic Floating Solar Cell ทุ่นพลาสติกสำหรับระบบแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำรายแรกในไทย เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นและออกแบบ “ทุ่นพลาสติกสำหรับระบบแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ” แห่งแรกในไทย ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา ประหยัดพื้นที่การวางแผงโซล่าเซลล์ และรองรับการติดตั้งได้หลายรูปแบบตามลักษณะของพื้นที่ นับเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คุณสมบัติสำคัญ 1. ติดตั้งง่าย ด้วยการออกแบบโดยลดจุดยึดประกอบ (Joint System) 2. ใช้พื้นที่การติดตั้งน้อยลงถึง 10% 3. รองรับการติดตั้งหลายรูปแบบทั้งระบบสมอ และระบบยึดโยงชายฝั่ง 4. แผงโซล่าเซลล์ทำมุมเอียง 15 องศา เพื่อรับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด 5. อายุใช้งานยาวนาน ด้วยวัสดุเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer จากเอสซีจี เคมิคอลส์ Bio Filter Technology เทคโนโลยีกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยจุลินทรีย์ นวัตกรรมการใช้จุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาเป็นตัวดักจับและย่อยสลายสาร VOCs จนได้ก๊าซที่ไม่เป็นมลพิษทำให้อากาศสะอาด และยังเป็นวิธีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อดี 1. ลดการเกิดมลภาวะ กระบวนการกำจัดสาร VOCs ทั่วไปที่ใช้ถ่านประสิทธิภาพสูง (Activated Carbon) จะต้องนำถ่านที่ใช้แล้วไปกำจัดด้วยการเผาไหม้อีกครั้ง ต่างจากการใช้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ 2. ประสิทธิภาพการดักจับดีกว่าการใช้ถ่านประสิทธิภาพสูง และค่าดำเนินการต่ำกว่า ถึง 50 เท่า หมายเหตุ อยู่ระหว่างการทดลองปรับใช้กับโรงงานต่างๆ ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ __________________________________________________________________________________________________________________ Medical Plastic for Better Living Zone นวัตกรรมสำหรับวงการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ใช้งานได้สะดวก สะอาดปลอดภัยขึ้น ทดแทนวัสดุชนิดอื่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า เช่น น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดี ไม่แตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง รวมทั้งมีต้นทุนต่ำกว่าวัสดุชนิดอื่น ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มีบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำแนะนำด้านวัสดุศาสตร์ โดยทีม Design Catalyst by SCG Chemicals Innovative Medical Materials นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์ เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของทุกคน เอสซีจีจึงพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกสำหรับวงการแพทย์ (Medical Plastics) ที่สามารถผ่านการฆ่าเชื้อระดับสูงสุดได้ด้วยรังสีแกมม่าและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene - PP) สามารถผ่านการฆ่าเชื้อได้ทุกกรรมวิธี เหมาะสำหรับนำไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ขวดน้ำเกลือแบบตั้ง ฯลฯ เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride - PVC) วัสดุตั้งต้นก่อนนำไปเติมสารเติมแต่ง (Compounding Process) จนได้คุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการผลิตฟิล์มสำหรับทำถุงเลือด สายลำเลียงของเหลว หน้ากากหายใจ ฯลฯ Sharp Disposal Bin ถังทิ้งเข็มฉีดยา ตอบโจทย์ความปลอดภัยเพื่อวงการแพทย์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสำหรับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับ N Health โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงการผลิต มาพัฒนานวัตกรรมถังทิ้งเข็มฉีดยา เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและจัดเก็บ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติสำคัญ ความปลอดภัยสามารถใช้มือเดียวในการทิ้งเข็ม ไม่ต้องใช้มือเปิด-ปิดฝา มีฝาปิดล็อคเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ เห็นปริมาณเข็มที่อยู่ในถังได้ชัดเจน ความสะดวก ประกอบง่ายมีหูหิ้วง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุพลาสติกพิเศษ แข็งแรงเท่าเดิมแต่ใช้วัสดุน้อยลง ทำให้น้ำหนักถังเบาลงร้อยละ 8 รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม มีความจุมากขึ้น ใส่เข็มได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 42 ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 32 __________________________________________________________________________________________________________________ Packaging for Life Zone New Generation PE บางลง…แต่ยังคงความแข็งแรง เอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ขึ้นใหม่ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene – PE) เกรดพิเศษที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 20 สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้ โดยไม่กระทบต่อกำลังการผลิต และไม่ต้องดัดแปลงเครื่องจักร เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตพอลิเอทิลีนได้หลากหลายเกรด สามารถนำไปพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น 1.ฟิล์มชนิดบางพิเศษ 3 microns 2.ท่อน้ำขนาดใหญ่ 3. ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ 4. ฝาขวดน้ำอัดลมชนิดบางพิเศษ เป็นต้น

SCG Chemicals Digest 2017

วันที่: 17 มี.ค. 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดงานสัมมนา “SCG Chemicals Digest 2017” เพื่อเปิดมุมมอง Global Disruptive Technology ให้แก่ลูกค้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนี้ โดยมีกูรูด้านการตลาดและผู้บริหารธุรกิจที่มากด้วยประสบการณ์ในโลกดิจิตอลมาร่วมบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในครั้งนี้ อันได้แก่ภาวุธ พงษ์วิทยภานุผู้ก่อตั้ง TARAD.comเรืองโรจน์ พูนผลผู้ก่อตั้ง Disrupt Universityผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนริศ สถาผลเดชาผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB สายงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธรรมนูญ ศรีมารดากุลBusiness Planning Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

เอสซีจี เคมิคอลส์ แสดงสินค้านวัตกรรมในงาน K Fair 2016

วันที่: 16 พ.ย. 2559

เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดแสดงสินค้านวัตกรรมในงานK Fair 2016งานแสดงนิทรรศการพลาสติกและยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 19-26 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศเยอรมนี คลิกเพื่อรับชมวิดีโอได้ที่https://www.scgchemicals.com/th/news-media/media/video/21